Tysiące osób, które w 2015 r. ubiegały się o azyl w Szwecji, wciąż czeka na decyzję w sprawie.

Łącznie 3848 osób, które złożyły wnioski w 2015 r. – w tym 717 kobiet, 2 188 mężczyzn i 943 dzieci – nadal nie otrzymało decyzji od szwedzkiej agencji ds. migracji. 165 z nich to dzieci, które same przybyły do Szwecji.

W sumie ponad jedna czwarta z około 21 000 spraw azylowych oczekujących na decyzję w Szwecji pochodzi z 2015 i 2016 roku.

Agencja Migracyjna wyjaśnia, że opóźnienie w wydawaniu decyzji jest spowodowane redukcją pracowników odpowiedzialnych za ich wydawanie (liczba osób wzrosła po szczycie kryzysu uchodźczego w 2015 r., a następnie ponownie zmniejszyła się, ponieważ liczba osób ubiegających się o azyl w Szwecji spadła).

„To doprowadziło do przeniesienia spraw, co oznaczało większą ilość pracy przypadającej na jedną osobę”, powiedział Migrationsverket gazecie Dagens Nyheter (DN).Szwedzka minister ds. Migracji Heléne Fritzon podkreśliła czas przetwarzania dokumentacji jako priorytet. Według Migrationsverket średni czas postępowania dla osób ubiegających się o azyl w 2017 r. wynosi trzy miesiące.

 

Szwedzki rząd proponuje zmiany mające zwiększyć ilość osób deportowanych z kraju