Szwedzkie tablice rejestracyjne

Szwedzki system oznakowania pojazdów nie zawiera informacji o miejscu ich
rejestracji. Jeden rzut oka na tablicę rejestracyjną pozwala natomiast na ustalenie,
kiedy dany pojazd powinien być poddany badaniu technicznemu.

Numer rejestracyjny pojazdu składa się z trzech liter i trzech cyfr, przy czym
wszystkie litery i dwie pierwsze cyfry stanowią numer porządkowy – nie powiązany
w żaden sposób z miejscem rejestracji pojazdu.

W numerach rejestracyjnych nie stosuje się liter I, Q, V, Å, Ä and Ö – albo
ze względu na możliwość ich łatwego pomylenia, albo ze względu na fakt, że są

Przykładowa spersonalizowana tablica rejestracyjna

literami specyficznymi dla szwedzkiego alfabetu. Szwedzka Administracja Transportu sporządziła wykaz 91 kombinacji literowych, które nie są nadawane – ze względu na ich znaczenie w języku szwedzkim. Na liście tej znajdują się np. APA (małpa),
DUM (głupi), FUL (brzydki), GAY, NRP (skrót partii politycznej – Nordiska
Rikspartiet), SEX, UFO, USA.

Ostatnia cyfra numeru rejestracyjnego oznacza środkowy miesiąc pięciomiesięcznego okresu, w czasie którego pojazd powinien przejść badanie techniczne (np. ostatnia
cyfra „3” – marzec oznacza, iż pojazd powinien przejść badanie techniczne między styczniem a majem). W kodowaniu pominięte zostały miesiące maj i czerwiec
(co oznacza, że po 4 – kwiecień, 5 oznacza lipiec, 6 – sierpień, itd.) – w celu
zmniejszenia liczby badań technicznych jakie wypadałyby na okres letni.

Przykładowa spersonalizowana tablica rejestracyjna

Numer rejestracyjny jest związany z pojazdem przez cały okres jego eksploatacji
– sprzedaż pojazdu w granicach kraju nie pociąga za sobą przerejestrowania
pojazdu.

Na standardowych tablicach rejestracyjnych numer rejestracyjny zapisany
jest czarnymi znakami na białym tle. Do 1 stycznia 2010 roku na tylnej tablicy
rejestracyjnej między blokiem liter a blokiem cyfr wklejana była naklejka
potwierdzająca opłacenie podatku drogowego i uiszczenie ubezpieczenia.

Przykładowa tablica rejestracyjna z naklejką

Tablica rejestracyjna może zawierać euro band, lecz nie jest to obowiązkowe. Tablice
z euro bandem są o 40 mm szersze od tych, które są go pozbawione. Dopuszczalne
jest również wydawanie tablic w wymiarach „amerykańskich” – w tym przypadku
euroband nie jest przewidziany.

W systemie szwedzkim przewidzianych jest kilka typów specjalnych tablic. I tak:

 • pojazdy przerejestrowane na taksówki zachowują swój dotychczasowy numer
  rejestracyjny, jednakże otrzymują nowe tablice rejestracyjne z czarnymi
  znakami na żółtym tle z literą „T” z prawej strony.

Tablica rejestracyjna taksówki

 

 • tablice tymczasowe (importowe lub eksportowe) mają białe znaki
  na czerwonym tle. Zachowane jest następstwo numerów – pojazd
  sprowadzany do Szwecji po rejestracji otrzymuje numer rejestracyjny zgodny
  z numerem z tablic tymczasowych. Tablice tymczasowe mają oznaczony
  termin upływu ich ważności – z lewej strony dzień i miesiąc, z prawej – rok.

Tymczasowa tablica rejestracyjna

 • tablice dealerskie mają czarne znaki na zielonym tle. Numer rejestracyjny
  składa się z trzech liter i trzech cyfr. Tablice tego typu nie są powiązane
  z pojazdem, lecz z właścicielem pojazdu – mogą być zatem stosowane
  sukcesywnie na kolejnych samochodach. Tablice takie są używane
  na pojazdach nie posiadających rejestracji, ewentualnie takich, które
  nie przeszły badań technicznych. Pojazdy na tablicach dealerskich
  nie wymagają odrębnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
  do zawarcia takiej umowy jest natomiast zobowiązany podmiot, na rzecz
  którego tablica została wystawiona.

Tablica dealerska

 

 • tablice dyplomatyczne mają czarne znaki na niebieskim tle. Przyjęty w Szwecji
  system oznakowania odbiega od większości stosowanych w Europie.
  Numer rejestracyjny składa się z dwóch liter oznaczających przynależność
  pojazdu, trzech cyfr, a wreszcie litery oznaczającej status pojazdu. Litery
  oznaczające przynależność pojazdu są przyznane poszczególnym państwom
  i organizacjom międzynarodowym zgodnie z ich alfabetyczną kolejnością
  w języku francuskim. Zgodnie z tą zasadą pierwsze w kolejności oznaczenie
  „AA” przysługuje RPA (fran. Afrique du Sud). Polsce przysługuje oznaczenie
  „CY”. Wyróżnia się 9 możliwości statusu pojazdu – w odróżnieniu od większo-
  ści krajów, opierających się na trójpodziale, np. końcowa litera „A” oznacza
  ambasadora, „B” – pojazd ambasady, „C” – pojazd korpusu dyplomatycznego,
  „D” – pojazd personelu administracyjnego lub technicznego ambasady.

Tablica dyplomatyczna

 

 • tablice wojskowe mają żółte znaki na czarnym tle. Numer rejestracyjny składa
  się z sześciu cyfr i jest przyznawany w strukturach administracji wojskowej –
  bez udziału cywilnej administracji.

Wojskowa tablica rejestracyjna

 

Szwecja wiadomości

Dania wiadomości

Norwegia wiadomości

Warto przeczytać

Jak liczyć dni pobytu według nowego prawa dla pracowników najemnych w Szwecji

Jako dni pobytu w Szwecji liczy się tylko dni robocze, a nie dni wolne od pracy, takie jak weekendy,...

Król i królowa Szwecji otrzymali szczepionkę przeciw Covid-19

74-letni król Karol XVI Gustaf i 77-letnia królowa Szwecji Silvia otrzymali pierwszą dawkę szczepionki Covid-19. Król i królowa zostali zaszczepieni...

Jak liczyć dni pobytu według nowego prawa dla pracowników najemnych w Szwecji

Jako dni pobytu w Szwecji liczy się tylko dni robocze, a nie dni wolne od pracy, takie jak weekendy,...

Musisz przeczytać

Rząd Szwecji oskarżony o celowe rozprzestrzenianie koronawirusa w społeczeństwie

Liderzy dwóch opozycyjnych partii, Chrześcijańskich Demokratów oraz Szwedzkich Demokratów,...