Poważne braki dotyczące wydawania leków w duńskich domach opieki

Wydawanie leków w duńskich domach opieki jest kiepsko zarządzane. Taki wniosek nasuwa się po wielu interwencjach lekarzy sprawujących nadzór nad duńską służbą zdrowia.

Interwencje dotyczyły poważnych błędów i niewłaściwego postępowania.

Duńskie domy opieki popełniają zbyt wiele błędów przy wydawaniu leków pacjentom. W zeszłym roku lekarze sprawujący nadzór nad duńską służbą zdrowia musieli interweniować w związku z wydawaniem leków w 19 domach opieki.

Każdego dnia mieszkańcom domów opieki wydawane są tysiące lekarstw na przykład na reumatyzm, depresję lub nadciśnienie. Jednak akta spraw dotyczących kontroli duńskich domów opieki, do których dostęp uzyskało DR, ukazują, iż w różnych miejscach kraju doszło do bardzo poważnych błędów związanych z wydawaniem leków. Sytuacja taka wywołała krytykę lekarzy nadzorujących.

­ – Sprawa jest bardzo poważna. Mieszkańcy domów opieki mają prawo otrzymać leki zapisane im przez lekarza. Może to mieć znaczenie dla ich zdrowia, więc to bardzo poważna sprawa, mówi lekarz ordynator przy Urzędzie ds. Zdrowia, Anette Lykke Petri.

Nie otrzymywał leków przeciwzakrzepowych przez dwa dni

Z akt wynika, iż w samym Regionie Zelandia było 8 domów opieki, które w ciągu zeszłego roku otrzymały naganę z powodu zarządzania lekami. Nagana dotyczyła między innymi przypadku, w którym jeden z mieszkańców nie otrzymał insuliny. W innej sprawie jeden z mieszkańców nie otrzymywał przez 2 dni leków przeciwzakrzepowych.

Poważne problemy nie zagrażają wyłącznie życiu mieszkańców domów opieki. Wywołują one także niepokój wśród bliskich, którzy przekazali odpowiedzialność za swoich członków rodziny, twierdzi duńskie stowarzyszenie rodzin mieszkańców domów opieki:

– Za każdym razem, gdy występują problemy tego rodzaju, nasze zaufanie do systemu zostaje poddane próbie. Jest to bardzo trudna sytuacja, gdy ma się bliskich w domu opieki, mówi Marie Lenstrup, która jest przewodniczącą stowarzyszenia.

Urząd ds. Zdrowia: W domach opieki można czuć się bezpiecznym

Pomimo wielu spraw związanych z kontrolami w zeszłym roku, zarówno mieszkańcy, jak i bliscy mogą czuć się bezpieczni. Urząd ds. Zdrowia wymaga w każdym przypadku naprawienia procedur.

­ Po wskazaniu błędów kierownictwo domu opieki i zarząd gminy mają obowiązek je naprawić. Urząd ds. Zdrowia kontroluje sytuację w taki sposób, iż jesteśmy pewni, że błędy i braki są usuwane, mówi Anette Lykke Petri. Nowa parlamentarna ugoda dotycząca nadzoru w duńskiej służbie zdrowia zawarta w zeszłym tygodniu oznacza, iż w przyszłości ilość środków przeznaczonych na kontrole w duńskich domach opieki zostanie zmniejszona o połowę. Uzyskane oszczędności mają zostać wykorzystane do zwiększenia kontroli nad lekarzami. W ostatnim czasie w mediach omawiano wiele spraw dotyczących niekompetentnych duńskich lekarzy.

Strona główna Wiadomości Dania Poważne braki dotyczące wydawania leków w duńskich domach opieki

Warto przeczytać

Duńskie badanie ostatecznie rozstrzyga sprawę masek ochronnych

Maseczki antywirusowe – czy naprawdę chronią nas przed infekcją? Odpowiedzi na to pytanie poszukali naukowcy z Danii, z profesorem Henningiem Bundgaardem na czele. Bundgaard...

Dania: Bardziej rygorystyczne wytyczne dotyczące “bliskich kontaktów”

Jeśli przebywałeś w promieniu dwóch metrów od zarażonej osoby dłużej niż 15 minut, może być konieczna samoizolacja, zgodnie ze zaktualizowanymi wytycznymi Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło wytyczne...

Profesor Uniwersytetu w Göteborgu: „szwedzka strategia antycovidowa wywołuje konflikty”

Inaczej niż takie kraje nordyckie, jak Norwegia, Dania czy Finlandia, Szwecja postanowiła nie zamykać swoich granic w okresie największej zachorowalności na koronawirusa i nie...