Liczba pracujących mieszkańców Szwecji, którzy urodzili się za granicą stale wzrasta, zwiększając średni poziom zatrudnienia w kraju.

Statistic Sweden podało nowe dane na temat zatrudnienia osób w wieku 15-74 lata, w ostatnim kwartale 2016 roku zatrudnionych było 4,921,000 osób, czyli 74,000 więcej niż rok wcześniej.

Dużą część z tego wzrostu stanowi zatrudnienie pracowników zagranicznych. Liczba zatrudnionych osób niepochodzących ze Szwecji wzrosła w ciągu roku o 61,000, w ostatnim kwartale takich pracowników było 919,000.

Oznacza to, że poziom zatrudnienia wśród mieszkających w Szwecji osób z zagranicy wynosi 60.8 %, co oznacza wzrost o 0.9 punktu procentowego w porównaniu z ostatnim kwartałem 2015 roku. Poziom zatrudnienia dla całej populacji Szwecji wynosi 66.9 %.

Jednak w dalszym ciągu 160,000 osób urodzonych za granicą pozostaje zarejestrowanych jako bezrobotni, co oznacza 14.9 % bezrobocie wśród tej części społeczeństwa.

Oznacza to, że istnieje spora różnica w poziomie zatrudnienia między rodowitymi a tymi urodzonymi za granicą Szwedami, co jest dużym problemem i wyzwaniem.

W zeszłym tygodniu badania sytuacji ekonomicznej w Szwecji przeprowadzane przez OECD wskazały co należy zrobić w Szwecji, aby zapewnić integrację osób pochodzących z zagranicy oraz zmniejszyć bezrobocie w tej grupie społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem urodzonych za granicą kobiet.

Zwiększa się różnica w rozwoju szwedzkich obszarów miejskich i wiejskich