Liczba zgonów związanych z narkotykami spadła w zeszłym roku w Szwecji, oznacza to zmianę wieloletniego trendu.

Od 2006 roku śmiertelność związana z narkotykami znacząca wzrastała. Roczna liczba zgonów z tym związanych w grupie 15-64 lata urosła z 210 do 618 przypadków.

W roku 2016 liczba zgonów powiązanych z narkotykami spadła do 543, takie dane przestawiała gazeta Svenska Dagbladet, powołując się na dane z Szwedzkiej Komisji Zdrowia Publicznego (Folkhälsomyndigheten). W tej liczbie zawierają się przypadki śmierci bezpośrednio związane z narkotykami, takie jak na przykład przedawkowanie.

Według Komisji Zdrowia trudno znaleźć jedno wytłumaczenie dla tego zjawiska.

„Ciężko jest tutaj spekulować. Może to być wpływ wysiłków terapeutycznych, większej liczby programów wymiany igieł. Mogła zmniejszyć się grupa osób zażywających narkotyki, a może także stały się one trudniej dostępne,” powiedział gazetom dyrektor oddziału Komisji Zdrowia, Joakim Strandberg.