Szwedzkie Siły Zbrojne już dwa miesiące temu zapowiedziały, że zwiększy się liczba poborów do wojska na terenie kraju.

Teraz jednak ujawniono konkretne dane. W 2019 liczba poborowych będzie dwukrotnie większa niż jeszcze rok temu. Potencjalni żołnierze wezmę udział w specjalnych ćwiczeniach, które określą, jacy kandydaci nadają się do jednostek wojskowych.

Plany szerszego poboru pojawiły się pierwotnie w okolicach 2010 roku. W ciągu najbliższych dziesięciu miesięcy aż 5 tys. osób przejdzie przez ćwiczenia, mające na celu ustalić normy sprawnościowe. Będzie to podstawowy trening wojskowy.

W tym tygodniu 95 tys. szwedzkich osiemnastolatków otrzyma korespondencję, w której zawarte będą dane do logowania na stronę internetową. W ten sposób przeprowadzona zostanie wstępna ankieta.

Znajdują się w niej pytania dotyczące sprawności fizycznej, zdolności do pracy w grupie, stosowania się do instrukcji. Adresaci zostaną przede wszystkim zapytani, czy w ogóle chcą odbyć służbę w wojsku.

Jeżeli młodzi nie odpowiedzą na list w ciągu dwóch tygodni, mogą zostać ukarani grzywną.

Wyniki ankiety pomogą wybrać 13 tys. kandydatów, którzy będą uczestniczyli w testach psychologicznych/osobowościowych. Będą one wypełniane przez młodzież w wieku 18 lat oraz, dodatkowo, starszych ochotników.

Dopiero z tej grupy wyłonionych zostanie 5 tys. poborowych, którzy odbędą szkolenie wojskowe.

Szwedzkie prawo mówi o tym, że w chwili poważnego konfliktu zbrojnego każdy obywatel mający od 16 do 70 lat musi wziąć udział w obronie swojego kraju.

W ostatnich latach służbą wojskową interesuje się coraz mniej osób. Szwedzkie Siły Zbrojne próbowały przyciągnąć uwagę rekrutów (za pomocą billboardów czy reklam telewizyjnych), ale bez powodzenia. Projekt z 2010 r. został wyciągnięty z archiwów wojskowych zgodnie z decyzją rządu.