Jeśli posłuchać wypowiedzi niektórych polityków Norwegia jest już prawie państwem islamskim. Ale w rzeczywistości drugą największą religią po chrześcijaństwie nie jest islam, tylko brak jakiejkolwiek deklarowanej religijności.
 

Zgodnie z danymi opublikowanymi w poniedziałek przez PEW Research Center, amerykański think- tank zajmujący się badaniami społecznymi, osoby niedeklarujące żadnego wyznania przewyższają prawie trzykrotnie liczbę muzułmanów. I ta przewagą będzie istnieć nawet w roku 2050, kiedy według prognoz PEW, liczba muzułmanów w Norwegii ulegnie potrojeniu.

Obecnie w Norwegii jest 180,000 muzułmanów, w porównaniu do 490,000 tzw. bezreligijnych i 4,14 miliona chrześcijan(dane z 2010 roku).

W 2050 roku, według PEW, liczba chrześcijan powinna nieznacznie wzrosnąć do 4,3 miliona, muzułmanie potroją swoją liczbę do 520,000 a grupa bezreligijna podwoi się do 850,000 osób.

Conrad Hackett, demograf z PEWnapisał "Osoby obojętne religijnie stanowią 16 procent światowej populacji, w siedmiu krajach i obszarach stanowią większość. Stanowią oni także drugą, co do wielkości grupę w prawie połowie (48 %) narodów świata."Analizy Hacketta oparte są na raporcie PEW "Przyszłość światowych religii" opublikowanym w kwietniu i zawierającym prognozy rozwoju ilości wyznawców głównych religii do roku 2050. Raport przywiduje, że populacja muzułmanów w Norwegii, w ciągu najbliższych 40 lat, wzrośnie ponad dwukrotnie i osiągnie prawie 10 procent populacji. Norwegia wymieniana jest, jako jeden z 4 krajów europejskich, w których dalszy napływ imigrantów będzie miał duży wpływ na zwiększenie się liczby muzułmanów. Ich populacja ma, według prognoz, wzrosnąć w Norwegii z 3,7 procent w 2010 roku do 8,9 procent w 2050 roku, z czego 3,8 punktu procentowego stanowić będą nowi imigranci.

Stawia to Norwegię na drugim miejscu, zaraz za Szwecja, w wielkości wpływu imigracji na populację muzułmanów w kraju w ciągu najbliższych 40 lat.

Populacja muzułmanów w Szwecji według prognoz wzrośnie z 4,6 procent do 12,4 procent, gdyby nie było imigracji byłoby to tylko 6,8 procent, czyli o 5,6 punktu procentowego mniej.

Imigracja odpowiada również za wzrost ilości muzułmanów w Hiszpanii o 3,4 punktu procentowego, w Wielkiej Brytanii o 3 punkty procentowe oraz 2,2 punktu we Włoszech.

Szwajcaria i Dania, w których populacja muzułmanów jest nieznacznie wyższa niż w Norwegii, odpowiednio 4,9 i 4,1 procent w 2010 roku, według prognoz w 2050 roku będą miały ten udział niższy, dzięki, ostatnio podjętym w obu krajach, decyzjom zaostrzającym prawo imigracyjne.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.