Wyniku sondażu: niemal połowa Szwedów i Duńczyków wolałaby opuścić UE. Lepszą opcją ma być tzw. Unia Nordycka

Szwedzi i Duńczycy nie są przekonani, czy członkostwo w Unii Europejskiej to dobre rozwiązanie.

Znacząca ilość mieszkańców tego kraju wolałaby, aby powstała tzw. Unia Nordycka, w ramach której sojusz oficjalnie zawiązałoby pięć państw: Finlandia, Norwegia, Dania, Szwecja oraz
Islandia.

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Sentio, Unia Europejska nie cieszy się w Skandynawii najlepszą renomą.

Głosowanie przebiegło w grupie liczącej około tysiąc osób – pochodziły one z Danii, Szwecji lub Norwegii. Kwestionowanym zadano zamknięte pytanie: na jakim związku pomiędzy państwami skandynawskimi najbardziej im zależy.

Uczestnicy ankiety mogli wybrać jedną z dwóch odpowiedzi:
a) woleliby, aby utworzono Unię Nordycką;
b) woleliby, aby sytuacja pozostała bez zmian (Dania i Szwecja należą do UE; Norwegia jest członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego).Wyniki sondażu – opublikowane na łamach norweskiego dziennika „Klassekampen” – mogą okazać się zaskakujące. 47% Szwedów i 45% Duńczyków wolałoby, żeby kraje nordyckie połączono w unię federalną.

Dla porównania, za pozostaniem w Unii Europejskiej opowiedziało się 32% Szwedów oraz 35% mieszkańców Danii.

Reszta ankietowanych nie potrafiła natomiast wybrać konkretnej opcji.
Norwegia, choć nie jest krajem członkowskim UE, jest z nią silnie związana na podłożu gospodarczym. Z racji specyficznego stosunku tego państwa z Unią, Norwegowie mogli udzielić w badaniu odpowiedzi #3 (dołączenie do UE).W ten sposób ponad połowa ankietowanych (52%) wyraziła poparcie dla dalszego członkostwa Norwegii w strefie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 31% procent Norwegów opowiedziało się za powołaniem Unii Nordyckiej, a jedynie 10% badanych chciało, aby ich kraj oficjalnie został włączony w szeregi Unii Europejskiej.

Co ciekawe, Finowie i Islandczycy nie zostali zaproszeni do wzięcia udziału w głosowaniu, choć ich państwa również miałyby stać się częścią hipotetycznej Unii Nordyckiej. Czy powstanie Unii to
tylko mrzonki, czy może sensowne rozwiązanie – czas pokaże.