-Reklama-

Każde gospodarstwo domowe w Szwecji w najbliższym czasie otrzyma od rządu książeczkę z informacjami dotyczącymi przygotowania się do wojny, ataków terrorystycznych oraz ‘wrogiej propagandy.’

Podczas ‘tygodnia przygotowań do sytuacja wyjątkowych,’ który będzie trwał od 28 maja do 3 czerwca, Cywilna Agencja Sytuacji Kryzysowych (MSB) prześle 4,8 mln kopii instrukcji, która jest zatytułowana „Jeśli nadejdzie sytuacja kryzysowa lub wojna.”

Dwudziestostronicowa instrukcja ilustrowana zdjęciami z miejsc konfliktów zawiera informacje, które według rządu są niezbędne, aby społeczeństwo było ‘lepiej przygotowane do radzenia sobie w poważnych przypadkach zagrożenia zarówno w czasie pokoju, jak i w najgorszym scenariuszu, w czasie wojny.’

‘Wiele organizacji non-profit oraz zaufanych społeczności wnosi duży wkład w nasze wspólne bezpieczeństwo i poziom przygotowania,’ możemy przeczytać w broszurze w sekcji, która wzywa Szwedów do ‘zaangażowania się’ w jakiś sposób w obronę swojego kraju.

Instrukcja stwierdza, że ‘każdy jest zobligowany do pomocy i wszyscy są potrzebni’ w przypadku zaistnienia konfliktu zbrojnego w Szwecji. „Każdy, kto tutaj mieszka i jest w wieku pomiędzy 16 a 70 lat może zostać powołany do pomocy w różnych działaniach związanych z zagrożeniem.”

Na stronach zilustrowanych zdjęciami czołgów, helikopterów oraz żołnierzy z karabinami możemy przeczytać hasło: ‘Musimy mieć możliwość obrony przed różnymi typami ataków jakie mogą być wymierzone w nasz kraj.’W instrukcji pada stwierdzenia: „Nawet dzisiaj mają miejsce ataki wymierzone w nasze systemy informatyczne oraz zdarzają się próby wpływania na nas za pomocą fałszywych informacji.” Lista ‘potencjalnych ataków’ obejmuje uderzenia z powietrza, sabotaż infrastruktury, zamachy terrorystyczne oraz ‘próby wpływania na mieszkańców i szwedzkich wyborców.’

Instrukcja ostrzega, że ‘kraje oraz organizacje rozpowszechniają fałszywe informacje w celu wpłynięcia na nasze wartości’ i żeby w związku z tym Szwedzi byli wyczuleni na ‘fałszywe informacje i wrogą propagandę’ wymierzoną w obniżenie narodowej ‘odporności i gotowości do własnej obrony.’

W tym roku, kiedy pierwszy raz ogłoszono plan rozesłania instrukcji dowódca szwedzkiej policji bezpieczeństwa Säpo Andres Thornberg powiedział, że islamscy ekstremiści stanowią główne zagrożenie dla bezpieczeństwa społecznego. Ostrzegł on, że poziom zagrożenia atakami terrorystycznymi w Szwecji nie zmalał od czasu śmiertelnego zamachu, który miał miejsce w zeszłym roku w Sztokholmie. Zamachu dokonał wtedy Rakhmat Akilov, któremu wcześniej odmówiono azylu w Szwecji.Podczas kiedy szwedzkie władze w zeszłorocznym raporcie informowały, że liczba islamskich ekstremistów w kraju wzrosła dziesięciokrotnie w ciągu ostatniej dekady i osiągnęła 2000 osób, to jednak instrukcja nie mówi wprost kto stanowi zagrożenie terrorystyczne. Stwierdza tylko po prostu, że ‘ataki mogą być wymierzone w pojedyncze osoby lub grupy, a także przeciwko całemu społeczeństwo jak i również mogą dotyczyć kluczowej dla funkcjonowania społeczeństw infrastruktury, takiej jak sieci energetyczne lub systemy transportowe.’

‘Społeczeństw jest zagrożone, dlatego każdy z nas musi się przygotować,’ powiedział szef MSB Dan Eliasson. Poinformował on także, o otwarciu infolinii dla Szwedów, którzy mają jakieś pytania lub wątpliwości związane z tym projektem.

Dlaczego w Szwecji jest 65,000 schronów przeciwatomowych?