Liczba zagranicznych pracowników, którzy przyjeżdżają do Szwecji na podstawie umowy o pracę tymczasową, znacznie wzrosła głównie z powodu boomu budowlanego który utrzymuje się w Szwecji.

Szwedzki Urząd Pracy (Arbetsmiljöverket) twierdzi, że polscy budowlańcy stanowią znaczny procent pracowników przyjeżdżających do Szwecji.

Ponad czterech na dziesięciu pracowników, czyli 46 400 osób przybyło z Polski w 2018 roku, co stanowi wzrost o 74 procent w porównaniu z rokiem poprzednim donosi agencja prasowa TT. 

Litwa i Łotwa zajęły drugie i trzecie miejsce, z czego ponad 7000 pracowników wysłano do Szwecji.

„Popyt jest wielki, polscy pracownicy są zwykle uważani za wykwalifikowanych rzemieślników”, mówi Arne Alfredsson do agencji prasowej TT.

Branża IT przyciąga również zagranicznych pracowników, głównie z Indii.