Zmieniają się prawa dotyczące kasy ubezpieczeń i zasiłków na wypadek bezrobocia. Zgodnie z nowymi przepisami, osoby ubezpieczone od utraty pracy (tak zwani „A-kasser”) muszą legitymować się odpowiednią dokumentacją w przypadku pobytu za granicą.

Wypłaty dla członków A-kasse są częściowo finansowane przez państwo, a częściowo z opłat członkowskich.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obywatele państw spoza UE i EOG, mający zezwolenie na pobyt w Danii, muszą być członkami A-kasse przez co najmniej jeden rok i przez ten okres pracować w Danii w pełnym wymiarze godzin, aby móc uzyskać ubezpieczenie na wypadek bezrobocia.

Wymogi te zostały znacznie zaostrzone w ostatniej reformie, według której wszyscy członkowie A-kasse będą musieli udokumentować swój pobyt w Danii lub innym kraju UE lub EOG przez siedem z ostatnich ośmiu lat. Inaczej nie będzie im przysługiwał zasiłek.