Reklamy

Do wojska pójdzie każdy!

Ewa Kopacz podpisała rozporządzenie w sprawie obowiązkowych ćwiczeń wojskowych. Na obowiązkowe ćwiczenia może zostać wezwany każdy zdolny do służby.

Wczoraj zostało ogłoszone rozporządzenie przyjęte miesiące temu uprawniające Siły Zbrojne RP do wezwania każdego zdolnego do służby obywatela Polski na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe.

Ćwiczeniami zostaną objęci zarówno żołnierze przeniesieni do rezerwy, jak i osoby w rezerwie, które nie mają za sobą czynnej służby.

To Siły Zbrojne RP będą decydować kto zostanie powołany na ćwiczenia w zakresie przeszkolenia żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały mobilizacyjne oraz dla żołnierzy rezerwy i osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, którym planuje się nadać takie przydziały.


Przed nowym rozporządzeniem na ćwiczenia powoływani mogli być tylko ci, którzy mieli za sobą służbę czynną, czyli osoby które przeszli przez służbę wojskową w okresie powszechnego poboru.

Obowiązkowy pobór do wojska został zniesiony w 2008 roku, nie oznacza to jednak, że zawieszona będzie kwalifikacja wojskowa. Trwa właśnie kwalifikacja 19-latków oraz kobiet urodzonych w latach 1991-1996 oraz mężczyźni urodzeni w latach 1991-1995, którzy nie zostali jeszcze przydzieleni do określonej kategorii zdolności do czynnej służby.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu
 

Reklamy

Strona główna Wiadomości Do wojska pójdzie każdy!

Warto przeczytać