Miasto Uppsala nazwane zostało „najważniejszym miejscem stawiającym opór globalnym zmianom klimatycznym”, zajmując pierwsze miejsce w specjalnym notowaniu. Światowy Fundusz na rzecz Przyrody (ang. WWF) uznał, że inne miejscowości powinny brać przykład z Uppsali.

Notowanie sporządzone zostało przy współpracy międzynarodowego jury. Uppsala konkurowała z ponad 130 miastami, reprezentującymi 23 kraje. Władze miasta podjęły skuteczną walkę o lepszą politykę klimatyczną. Wyznaczyły sobie jasne cele i konsekwentnie je realizowały. Ale to dopiero początek.

W transporcie miejskim całkowicie wyeliminowane zostaną paliwa kopalne – urząd miasta chce zrealizować ten plan jeszcze przed 2030 rokiem. Poruszające się po Uppsali pojazdy mają być zasilane wyłącznie energią elektryczną, a mieszkania i domy – budowane w sposób przyjazny dla środowiska. Uruchomiono kampanie edukacyjne: mieszkańcy Uppsali mają być świadomi istnienia takich problemów, jak globalne ocieplenie; mają dążyć do ekologicznego stylu życia.

„Tu nie chodzi o małe zmiany czy marginalną działalność społeczną. Trzeba być zdeterminowanym. Uppsala wykazała się silnym przywództwem, podjęła zdecydowaną walkę o środowisko. Wzywamy inne miasta, by traktowały Uppsalę jak wzór postępowania”, tłumaczy Sabina Andrén, rzeczniczka Światowego Funduszu na rzecz Przyrody.

WWF przestrzega: gdyby przynajmniej dwa miasta świata wdrożyły politykę Uppsali, globalna emisja dwutlenku węgla spadłaby o 58 mln ton rocznie. Mniej więcej tyle CO₂ emituje się w całej Szwecji, w przeciągu dwunastu miesięcy.

Prezydent miasta, Marlene Burwick, uważa, że Uppsala jest tak dalece rozwinięta w kwestiach ekologicznych, bo jej mieszkańcy są ambitni i skorzy do współpracy, a nawet walki o lepsze jutro. „Od dawna przemawiamy na uniwersytetach, współpracujemy z wieloma przedsiębiorstwami, przekazujemy swoją ideologię dalej”, powiedziała Burwick.To pierwszy raz, gdy WWF wyróżniło tak znaczącym laurem jakiekolwiek miasto szwedzkie. Nagroda przyznawana jest co dwa lata. Uppsala jest najmniejszą miejscowością, odznaczoną przez Fundusz. Wcześniej za ekologicznie rozwinięte uznawane były zwłaszcza metropolie, jak Paryż lub  Seul.

Szeregi jury zasilali światowi eksperci w takich dziedzinach, jak urbanistyka, infrastruktura oraz zrównoważony rozwój.