Już wkrótce zmienią się zasady, według których działają tak zwane ID-kort, czyli osobiste dowody tożsamości. Oto, co powinieneś wiedzieć w tym temacie.

Szwedzka komisja rządowa wzywa, by obywatele przestali korzystać ze swoich aktualnych dokumentów: tych ustalających tożsamość i np. praw jazdy.

Nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji osobistej ma na celu walkę z kradzieżą tożsamości lub fałszowaniem druków urzędowych.

W Szwecji istnieje wiele różnych dokumentów, którymi można się legitymować. Do tej grupy należą nie tylko dowody osobiste i karty identyfikacyjne, ale też karty bankowe czy prawo jazdy. ID-kort wydawane są przez Szwedzki Urząd Skarbowy (Skatteverket).

Od 2008 roku mogli je otrzymać wszyscy – także osoby niebędące oficjalnie mieszkańcami kraju (mowa tu o wariacji tego dokumentu). Potrzebny w tym celu był tylko tzw. numer personalny (personalnummer), także przyznawany przez oddział Skatteverket. Co więcej, rodowici Szwedzi mogli zgłosić się po ID-kort na posterunek policji.

Rządowe dochodzenie wykazało, że obecnie w systemie figuruje zbyt wiele dowodów ID-kort. Władzom utrudnia to chociażby sprawdzanie ważności i autentyczności dokumentów tożsamości.

Postanowiono, że wydawanie dokumentów będzie odbywało się na posterunkach policji – to tam „przeniesiony” zostanie sektor Skatteverket. Oszustwa związane choćby z kradzieżą tożsamości będą w ten sposób ściśle kontrolowane przez funkcjonariuszy.

W sytuacjach wymagających kontroli dokumentów prawo jazdy nie będzie już użyteczne – legitymowana osoba będzie musiała okazać dowód lub paszport, wydany wcześniej przez policję.

„Coraz częściej notowane są przypadki przestępstw, w których wykorzystano skradzione lub sfałszowane dokumenty tożsamości. Teraz kontrolę nad dowodami osobistymi przejmą organy policyjne. Znacząco ułatwi im to pracę”, powiedział Mikael Damberg – minister spraw wewnętrznych.

Nowe dowody osobiste zostaną wprowadzone w życie za około trzy lata – w 2022.

Znajdą się na nich odcisk palca oraz wyraźne zdjęcie twarzy. Dowody mają być powiązane z krajową identyfikacją cyfrową. Będą też objęte krótszym terminem ważności, bo wygląd danej osoby może znacząco zmienić się w określonym czasie (np. pięciu lat).

Podobnie jak ID-kort obecnie wydawany przez Urząd Skarbowy, nowy dowód – w swej podstawowej formie – będzie przeznaczony wyłącznie dla mieszkańców Szwecji oficjalnie zameldowanych w tym kraju.

Dokument otrzymają więc osoby legitymujące się numerem personalnym (personalnummer). Nie otrzymają go zaś te osoby, które legitymują się numerem tymczasowym (samordningsnummer), oraz te, które przebywają w Szwecji krócej niż jeden rok.

Projekt rządowy został już skierowany do wstępnej konsultacji.