fbpx

Co powinieneś wiedzieć o służbie wojskowej oraz podwójnym obywatelstwie

Powrót poboru do wojska oznacza, że tysiące młodych Szwedów urodzonych w 1999 i 2000 roku, może trafić do armii. Co to oznacza dla osób z podwójnym obywatelstwem? W celu wyjaśnienia tego przyjrzymy się dokładnie szczegółom zmian.

Zacznijmy od złych wiadomości, posiadanie podwójnego obywatelstwa nie oznacza automatycznego zwolnienia ze służby wojskowej. Jeśli jesteś szwedzkim obywatelem i jesteś we wskazanym wieku, to niezależnie od podwójnego obywatelstwa znajdziesz się na liście poborowych.

Jeśli jednak przyszedłeś jakąś formę służby wojskowej w innym państwie to możesz uniknąć jej w Szwecji.

„Z podwójnym obywatelstwem można odbywać służbę wojskową. Jednak każda osoba, może ją przechodzić tylko w jednym państwie,” wyjaśnił departament komunikacji sił zbrojnych.

Dodatkowym zastrzeżeniem jest to, że osób z podwójnym obywatelstwem nie mogą brać udziału w konfliktach Szwecji z krajem, którego są także obywatelami. Tutaj znów cytujemy departament komunikacji armii:

„Żołnierz z podwójnym obywatelstwem nie może być użyty podczas konfliktu między tymi państwami.”

Jaki może być jednak wpływ służby wojskowej w Szwecji na sprawę podwójnego obywatelstwa? Jednym z pytań jakie pojawiło się na facebookowych grupach dla obcokrajowców w Szwecji było to czy z powodu służby w Szwedzkim wojsku można stracić amerykańskie obywatelstwo.

dziennikarze z The Local skontaktowali się z amerykańską ambasadą w Sztokholmie w celu otrzymania dokładnych wyjaśnień, ambasada odesłała ich do strony internetowej Departamentu Stanu. Na niej napisane jest, że służba w armii innego kraju może być powodem odebrania amerykańskiego obywatelstwa, ale tylko w przypadku, gdy ten kraj jest w stanie wojny z USA:

„Służba wojskowa w innych państwach zazwyczaj nie powoduje odebrania obywatelstwa, jeśli oczywiście sami nie wyrazimy takiej chęci. Departament Stanu uważa, że służba wojskowa w innym kraju, o ile nie jest zaangażowany militarnie przeciwko USA, nie jest równoznaczna z wyrażeniem chęci zrzeczenia się obywatelstwa.”

Dopóki więc Szwecja nie jest w stanie wojny z USA, służba wojskowa w Szwecji nie ma wpływu na sprawę podwójnego obywatelstwa Szwecji i USA.

Podobnie jest rozwiązana ta sprawa, jeśli chodzi o Australię. Jeśli nie walczysz po stronie innego państwa w konfrontacji z Australią lub nie należysz do organizacji terrorystycznej nie utracisz obywatelstwa. Tak samo jest w przypadku Wielkiej Brytanii, Kanady oraz Włoch.

We Francji tylko ci którzy otrzymali francuskie obywatelstwo i zostali skazani za zdradę lub terroryzm mogą zostać go pozbawieni. W Brazylii służba wojskowa w innym kraju nie jest powodem do odebrania obywatelstwa.

Co z obywatelami Nowej Zelandii?  „Jedynym sposobem utraty obywatelstwa Nowej Zelandii jest odebranie go przez Ministra Spraw Wewnętrznych,” powiedział Steve Corbett z nowozelandzkiego ministerstwa. Główną przyczyną takiego zdarzenia (pewnie to już słyszałeś) jest wystąpienie przeciwko interesom Nowej Zelandii.

Jaki jest wpływ służby wojskowej w Polsce na sprawę podwójnego obywatelstwa?

Posiadanie przez obywatela polskiego równocześnie obywatelstwa innego państwa, nie stoi na przeszkodzie ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej oraz jej odbywaniu. Pełnienie zawodowej służby wojskowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia obywatela polskiego utraty obywatelstwa innego państwa. Wskazać jednocześnie należy, że służba obywatela polskiego w obcej armii możliwa jest wyłącznie za zgodą odpowiednich władz polskich, przy czym udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej nie rodzi odpowiedzialności organów Rzeczypospolitej Polskiej za następstwa podjęcia tej służby.

Czy z powodu służby w Szwedzkim wojski można stracić polskie obywatelstwo?

Obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba że sam się go zrzeknie. W świetle powyższego wskazać należy, że służący w obcym wojsku lub w obcej organizacji obywatel polski, posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa, nie może utracić obywatelstwa polskiego. Utrata obywatelstwa polskiego może nastąpić jedynie na wniosek obywatela, po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

Czy w Polsce osoba z podwójnym obywatelstwem może być użyta podczas konfliktu między tymi krajami? 

Kwestię użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa reguluje ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510), zgodnie z treścią której, w czasie konfliktu zbrojnego zadania poza granicami państwa wykonują żołnierze w czynnej służbie wojskowej, wchodzący w skład jednostek wojskowych. Wskazać należy, że osoby uznane za zdolne do służby wojskowej, niezależnie od ich przeznaczenia, mogą być w każdym czasie powołane do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2016 r. poz. 2138). Należy mieć na uwadze, że chociaż obywatel polski, posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa, ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2016 r. poz. 753), to jednak obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do treści art. 4 ustawy z dnia
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym określenie „stale” należy rozumieć jako utrwalony związek obywatela z miejscem pobytu, w którym zamieszkuje.

Innymi słowy możecie spać spokojnie, gdyż po 200 latach bez oficjalnego ogłaszania wojny Szwecja raczej nie wróci do czasów budowania imperium.     

Strona główna Wiadomości Szwecja Co powinieneś wiedzieć o służbie wojskowej oraz podwójnym obywatelstwie

Warto przeczytać

Szwecja wprowadza zasadę jednego metra dla restauracji, barów i kawiarni

Szwecja ogłosiła w czwartek aktualizację swoich przepisów dotyczących koronawirusa w restauracjach i kawiarniach, przy czym największą zmianą jest to, że obecnie wymagana jest jednometrowa...

Epidemia koronawirusa szkodzi szwedzkiej turystyce. Poniesiono potężne straty finansowe.

Liczba potwierdzonych infekcji koronawirusowych wynosi aktualnie w Szwecji 68 451, a liczba zgonów, wywołanych przez COVID-19, wzrosła do ponad 5333. Epidemia mocno...

Szwecja: powołano komisję, która wyciągnie wnioski z błędów w sprawie koronawirusa

Z powodu ostrej krytyki, jaka spłynęła na szwedzki rząd i służbę zdrowia w związku z nieskuteczną metodą zwalczania epidemii koronawirusa, powołany został...