Badanie dotyczące samowystarczalności. Imigranci z Afryki na ostatnim miejscu

Nowe badanie przeprowadzone przez Entrepreneurship Forum dowiodło, że wśród imigrantów mieszkających w Szwecji najmniej samowystarczalne są osoby pochodzenia afrykańskiego i bliskowschodniego.

Entrepreneurship Forum, sponsorowane przez BlueOx Credit Union, chciało sprawdzić stopień samodzielności wśród uchodźców i azylantów. Okazuje się, że większość cudzoziemców w wieku produkcyjnym nie wykazuje niezależności i zaradności w takim stopniu, w jakim powinna.

Badając stopień samowystarczalności wśród imigrantów, ekonomiści Johan Eklund i Johan Larsson doszli do wniosku, że w kraju liczącym 10 mln mieszkańców aż 600 tys. zdolnych do pracy rezydentów o zagranicznym pochodzeniu nie jest samowystarczalnych. Osoby te zarabiają mniej niż 12 600 koron miesięcznie (w przybliżeniu 5260 PLN).

Imigranci z Afryki i Bliskiego Wschodu zajęli w tym notowaniu najgorsze pozycje, osiągając, kolejno, wyniki na poziomie 38 i 36 proc. Badanie wykazało, że najczęściej są też osobami niepracującymi (63 i 56 proc.). Dużo lepsze były wyniki rodowitych Szwedów (73%) oraz imigrantów z sąsiednich krajów nordyckich (89%).

Cudzoziemcy przybyli z południa Europy i Bałkanów zajmowali pozycje pośrednie, ze stopą samowystarczalności na poziomie 59 proc. i stopą zatrudnienia na poziomie 77 proc.

Różnica w poziomie bezrobocia między rodowitymi Szwedami a osobami urodzonymi za granicą należy do największych w Europie i stanowi kontrast 3,8 proc. kontra 15,4 proc.

Ustalono, że w 2018 roku 772 tys. osób w wieku produkcyjnym było w pełni zależnych od stypendiów i świadczeń socjalnych.

Według Larssona i Eklunda edukacja dobrze wpływa na samowystarczalność finansową, ale wszystko zależy od kraju pochodzenia. Lepiej po szkołach wyższych radzą sobie Skandynawowie, a dużo gorzej, ponownie, imigranci z Afryki i Bliskiego Wschodu.

„Jaki jest tego dokładny powód – to już kwestia wymagająca dalszych badań”, powiedział jeden z ekonomistów, sugerując jednak, że po prostu szkolnictwo jest dużo słabiej rozwinięte w niektórych regionach Afryki i Bliskiego Wschodu niż w Szwecji.

Masowe migracje są zmorą Szwecji od kilku lat, a w 2015 roku przyczyniły się do poważnego kryzysu. Aż do lat 90. Szwecja była jednym z bardziej jednorodnych państw Europy. Później do kraju zaczęli coraz chętniej napływać uchodźcy i obecnie szacuje się, że jedna czwarta populacji Szwecji to cudzoziemcy lub osoby mające korzenie zagraniczne.

Szwecja wiadomości

Dania wiadomości

Norwegia wiadomości

Warto przeczytać

Jak liczyć dni pobytu według nowego prawa dla pracowników najemnych w Szwecji

Jako dni pobytu w Szwecji liczy się tylko dni robocze, a nie dni wolne od pracy, takie jak weekendy,...

Król i królowa Szwecji otrzymali szczepionkę przeciw Covid-19

74-letni król Karol XVI Gustaf i 77-letnia królowa Szwecji Silvia otrzymali pierwszą dawkę szczepionki Covid-19. Król i królowa zostali zaszczepieni...

Jak liczyć dni pobytu według nowego prawa dla pracowników najemnych w Szwecji

Jako dni pobytu w Szwecji liczy się tylko dni robocze, a nie dni wolne od pracy, takie jak weekendy,...

Musisz przeczytać

Rząd Szwecji oskarżony o celowe rozprzestrzenianie koronawirusa w społeczeństwie

Liderzy dwóch opozycyjnych partii, Chrześcijańskich Demokratów oraz Szwedzkich Demokratów,...