Przewidywana liczba osób jakie będą się w 2017 roku starały o azyl w Szwecji została obniżona o 6,700 w porównaniu z wcześniejszą prognozą z kwietnia.    

Ostatnie przewidywania Szwedzkiej Agencji ds. Migracji (Migrationsverket) mówią o 28,000 osób jakie mają wystąpić o azyl w tym kraju w ciągu całego roku.

W 2016 roku o azyl w Szwecji wnioskowało 29,000.

Migrationsverket zmieniło także prognozę dotycząca tego, ile spraw uda im się rozpatrzyć w tym roku, obecnie mówi ona o 80,000 podań, które zostaną rozpatrzone. To jest 15,000 mniej niż w prognozie z kwietnia oraz 25,000 mniej niż to o czym mówiono na początku roku.

Tak więc standardowy czas rozpatrywania wniosków nie zostanie osiągnięty na koniec 2017 roku, ale dopiero w drugiej połowie 2018.

Długi czas rozpatrywania wniosków powoduje, że wiele dzieci kończy 18 lat i z tego powodu trudniej im otrzymać azyl.