Na prośbę ministra zdrowia, Duńska Rada Etyki, rozważa czy możliwe jest domyślne zarejestrowanie wszystkich Duńczyków jako dawców organów.

Minister Zdrowia Sophie Løhde w oświadczeniu prasowym poinformowała o zapytaniu Duńskiej Rady Etyki (Det Etiske Råd) o etyczne aspekty ewentualnej zmiany zasad dawstwa organów.

Løhde powiedziała, że to „właściwy czas” aby Dania rozważyła domyślna zgodę, po ukończeniu 18 lat, na wpisanie na listę dawców organów (Donorregistrer).

Minister chce w ten sposób zmienić obecny model w którym obywatel musi sam się zarejestrować jako dawca, w nowym modelu możliwe byłoby wypisanie się na własną prośbę z listy.

„Duńczycy mają bardzo pozytywne podejście do oddawania organów, nowe badania Sundhedsstyrelsen (Duńskiej Organizacji Zdrowia) pokazują, że znaczna większość ludzi popiera takie automatyczne dodawanie wszystkich do listy potencjalnych dawców,” powiedziała Løhde.

„Pomimo tego, wciąż brakuje dawców i co roku są pacjenci którzy umierają bo nie doczekali się nowego serca, nowej wątroby lub innych ważnych organów.”

Løhde poprosiła radę o rozpatrzenie etycznych aspektów modelu z domniemana zgodą. Dodała, że sama nie zajmuje stanowiska w tej sprawie i oczekuje parlamentarnego poparcia dla zmian w prawie.

Zgodnie z obecnym stanem prawnym jeśli zostanie orzeczona śmierć mózgu, a osoba taka nie była zarejestrowana jako dawca, to decyzja o oddaniu organów należy do rodziny. Løhde powiedziała, że stawia to w bardzo trudnej sytuacji rodzinę, a w model z domniemaną zgodą nie byłoby tego problemu.

Oprócz prośby o rozpatrzenie etycznych aspektów sprawy domniemanej zgody Løhde poprosiła także radę o rozważenie sprawy oddawania osobom niespokrewnionym. W Danii obecnie członkowie rodziny mogą oddać nerkę osobie najbliższej, ale zazwyczaj osoby, które chciałby oddać nerkę dowolnej osobie, nie otrzymują na to zgody.

Duńska Rada Etyki jest niezależnym ciałem doradzającym parlamentowi, ministerstwom i innym organom publicznym w sprawach etycznych.

Rekomendacja rady jest spodziewana w 2017 roku.