Według raportu STAD (Sztokholmskie Centrum Zapobiegania Problemom Alkoholowym i Narkotykowym) zwiększyło się użycie narkotyków wśród gości i pracowników sztokholmskich barów.

Znaczna większość (78 procent) pracowników sztokholmskich barów w ciągu ostatnich 6 miesięcy miała do czynienia z klientami pod wpływem narkotyków a 43 procent również widziało, jak klienci zażywali narkotyki. Ponad połowa (51 procent) powiedziała, że im także proponowano wzięcie narkotyków.

Ponad jedna trzecia pracowników barów (35 procent) przyznała się, że w ostatnim roku sama używała narkotyków, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu do wcześniejszego roku, kiedy było to 19 procent.  W grupie pracowników w wieku 18-24 lata poziom ten wyniósł 47 procent.

Większość pracowników (70 procent) zgadza się z tym, że klienci pod wpływem narkotyków powinni być wyrzucani z barów. Znacznie mniej (38 procent) powiedziało, że jeśli zobaczy kogoś zażywającego narkotyki to wezwie na miejsce policję. To duży spadek od 2007 roku, kiedy taką deklarację złożyło 53 procent.

Badanie objęło 665 pracowników ze 160 sztokholmskich barów w wieku od 18 do 66 lat.