Co najmniej 61 nieletnich będących już w związku małżeńskim przybyło w poszukiwaniu azylu do Norwegii w zeszłym roku, tak wynika z prowadzonych statystyk. Najmłodszą z takich osób była 11 letnia dziewczynka.