Skolinspektionen, szwedzki inspektorat szkolny ujawnia wiele słabości kursów szwedzkiego dla imigrantów, łącznie z brakami odpowiednich nauczycieli.

Jednym z głównych zarzutów inspektoratu jest to, że zajęcia w większości prowadzone są według jednego planu, niezależnie od stanu zaawansowania w szwedzkim uczniów i od ich ogólnego poziomu wykształcenia.

W 15 miejscach przebadanych przez inspektorat zeszłej zimy, uczniowie głównie powtarzali w kółko te same informacje zamiast rozwijać swoje kompetencje językowe.

Według inspektoratu oznacza to, że rozwój takich uczniów jest spowolniony i trudniej im wejść do szwedzkiego społeczeństwa i przystosować się do szwedzkiego trybu pracy.

„Podczas naszych obserwacji wielokrotnie widzieliśmy, jak nauczyciele byli zbyt mało wymagający, a uczniowie odbierali materiału jako mało ważny. W konsekwencji uczący się szybko tracili motywację lub opuszczali kurs,” napisał w oświadczeniu Marcus Rönnegard.

Problemem jest także brak kompetentnych i odpowiednio przygotowanych nauczycieli, podczas gdy liczba uczniów kursów szwedzkiego dla obcokrajowców wciąż wzrasta.