Nowy raport edukacyjny informuje, że potrzebnych jest więcej nauczycieli szwedzkiego jako języka obcego, aby zmniejszyć czas oczekiwania na zajęcia wśród imigrantów.

Obywatele innych krajów są uprawnieni do darmowych lekcji szwedzkiego w gminie, w której mieszkają. Według szwedzkiego prawa zajęcia powinny się rozpocząć albo w ciągu 3 miesięcy od zarejestrowania się osoby uprawnionej albo w przypadku osób objętych krajowym planem pomocy imigrantom w ciągu miesiąca od zapisania się na kurs.

Jednak ponad połowa gmin odpowiedziała w czasie badania, że nie jest w stanie spełnić tych kryteriów. Badania przeprowadziła Krajowa Agencja ds. Edukacji (Skolverket) na zlecenie ministerstwa edukacji.

Łącznie 111 gmin odpowiedziało autorom raportu, że obecnie jest u nich kolejka oczekujących na rozpoczęcie kursu. W około połowie przypadków czas oczekiwania wynosi od tygodnia do czterech. Pięć gmin podało najdłuższy czas oczekiwania, 5 do 6 miesięcy.

Liczba osób uczęszczających na zajęcia szwedzkiego dla imigrantów znacznie wzrosła w ciągu ostatniej dekady. Z 50,600 w 2005 roku do 138,000 osób w roku 2015. Z powodu dużej ilości imigrantów przybyłych w ostatnich latach do Szwecji liczba ta prawdopodobnie będzie jeszcze rosła.

Według Skolverket liczba nauczycieli uprawnionych do prowadzenia takich kursów nie wzrastała w tempie odpowiadającym przyrostowi uczniów. „Braki nauczycieli są znaczące i są duże trudności ze znalezieniem osób do zatrudnienia,” wyjaśnia Anna Westerholm ze Skolverket.

„Wiele gmin ratuje się zwiększając liczebność grup i organizując zajęcia także wieczorami i w weekendy. Jednak potrzebne jest także działanie długofalowe i zwiększenie liczby nauczycieli. Skolverket powinno również zapewnić pomoc gminom, które tego potrzebują.”

Skolverket zaleca także w celu walki z brakiem nauczycieli zwiększenie liczby kursów korespondencyjnych oraz oferowanie większych dotacji gminom i szkołom oferującym kursy szwedzkiego dla obcokrajowców. Zalecane jest także zwiększenie współpracy między Agencją Pracy Arbetsförmedlingen oraz władzami lokalnymi w celu pomocy w szybkiej integracji nowoprzybyłych osób.

Anna Ekström minister ds. edukacji policealnej i edukacji dorosłych powiedziała, że prace nad zwiększeniem ilości nauczycieli już trwają.

„Uważam, że to poważny problem oraz, że jest to problem bardzo złożony. Rząd zamówił raport z powody obaw o brak nauczycieli w ogóle, a grupa osób uczących się szwedzkiego jako języka obcego bardzo wzrosła w ciągu ostatnich lat.”

„Nauka języka jest bardzo ważna dla znalezienia pracy w Szwecji lub dla uzupełnienia swojej edukacji a także dla bycia aktywnym członkiem społeczeństwa. Czym dłużysz jest czas oczekiwania na naukę języka, tym dłuższy jest czas integracji w Szwecji.”