Goszczący w Szwecji papież Franciszek spotkał się z królem Karolem XVI Gustawem oraz jego rodziną. Ojciec Święty odwiedził monarchę w pałacu królewskim w Lund. Następnie w miejscowej romańskiej katedrze z XII wieku papież Franciszek weźmie udział w modlitwie ekumenicznej

Głównym celem 17. zagranicznej podróży apostolskiej to udział w inauguracji obchodów 500-lecia reformacji. Poza Lund, w trakcie wizyty trwającej niewiele ponad dobę, papież odwiedzi Malmo Jutro natomiast odprawi mszę dla szwedzkich katolików, na której będą obecni także przedstawiciele Polonii z krajów skandynawskich.

Za symboliczny początek reformacji przyjmuje się dzień 31 października 1517 roku, kiedy to Marcin Luter przybił na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze 95 tez, w których między innymi odrzucał katolicką naukę o odpustach.