10 faktów na temat ubóstwa w Szwecji.

Ubóstwo w Szwecji

Niektórzy uważają, że ubóstwo na terenie Szwecji to mit. I choć nie do końca jest to prawdą, trzeba przyznać, że kraj ten wykazuje się progresywnością i roztropnością, a obywatelom stara się zapewnić możliwie najlepsze warunki do życia. Poznajcie dziesięć faktów na temat ubóstwa w Szwecji.

Choć wskaźniki procentowe są relatywnie niskie, ubóstwo jak najbardziej w Szwecji występuje.

 

Pomimo podjętej pracy, 7% Szwedów zagrożonych jest ubóstwem. Osoby o dochodzie rozporządzalnym, który jest tak niski, że świadczy o biedzie, to bardzo często samotni rodzice lub po prostu młodzi ludzie na życiowym starcie.

Czy temat ubóstwa zamiata się pod dywan?

 

Niektórzy mogliby odpowiedzieć, że tak – w końcu o Szwecji nie mówi się na ogół w kontekście biedy, jest to kraj wysoko rozwinięty na gruncie gospodarki i przemysłu. Faktem jest, że ubóstwo na terenie Szwecji, w ujęciu procentowym, nie przedstawia się tak dramatycznie, jak w wielu innych państwach.

Warunki, które w danym miejscu uznamy za ekstremalną biedę, w innym kraju mogą być rozpatrywane inaczej. Tak samo jednak w Szwecji – jak i w innych rejonach – osoby o najniższym standardzie życia traktowane są gorzej: mają bardzo ograniczony dostęp do edukacji czy opieki zdrowotnej. Skazywanie ludzi na życie w ubóstwie narusza więc podstawowe prawa człowieka.

Wpływ na życie osób skrajnie ubogich mają ceny i dostępność mieszkań.

 

Szwecja uchodzi za państwo bezpieczeństwa socjalnego – dążące do rozwiązywania podstawowych problemów społeczeństwa. System mieszkaniowy funkcjonuje jednak według zgoła odmiennych zasad. Być może właśnie ze względu na niski wskaźnik ubóstwa, Szwedzi – inaczej niż np. Amerykanie – nie wprowadzają na rynek zbyt wielu mieszkań przeznaczonych dla osób o niskim/przeciętnym dochodzie.

W Szwecji, aby otrzymać należyte mieszkanie, trzeba okazać odpowiednie referencje, dowieść, że posiada się stałą pracę i wysoki dochód rozporządzalny. Niektórzy mówią wręcz o kryzysie mieszkaniowym, z jakim borykają się Szwedzi.

Szwedzki system opieki społecznej to sposób na kontrolę ubóstwa oraz zagrożeń ekonomicznych.

 

Szwedzki rząd zapewnia swoim obywatelom gwarantowany poziom dochodu, bezpłatną edukację, bezpłatną opiekę nad dziećmi i uniwersalny dostęp do opieki zdrowotnej. W tak dobrych do życia warunkach mieszkańcy kraju zwiększają swoją produktywność i wykształcają w sobie odpowiednią siłę roboczą.

Istnieją też negatywne aspekty systemu opieki społecznej: jednym z nich są zwiększone podatki.

 

Szwedzi objęci są gminnym i państwowym podatkiem dochodowym. Podatek VAT od towarów i usług wynosi 25%. Mieszkańcy kraju wierzą, że system opieki społecznej wymaga systematycznej aktualizacji – tylko dzięki niej będzie bowiem mógł odpowiadać potrzebom obywateli.

Szwedzkie programy pomocowe są bardzo zaangażowane w walkę z ubóstwem.

 

W ciągu ostatnich lat na terenie Szwecji wprowadzono w życie wiele programów pomocowych, mających zwalczać nierówne traktowanie konkretnych środowisk. Tematem rozmów była m.in. dyskryminacja ze względu na płeć – także w kontekście ubóstwa. W ustawach równościowych coraz częściej pojawiał się problem kobiet borykających się z ekstremalną biedą, ich edukacji, dostępu do opieki zdrowotnej.

Zwrócono uwagę, że funduszem zdrowotnym objęci powinni być wszyscy; że stan zdrowia i poczucie autonomii wpływają nie tylko na jednostki, ale też – w szerszym zrozumieniu – na gospodarkę i społeczeństwo w ogóle.

Powszechny dostęp do opieki zdrowotnej ma pozytywne skutki na społeczeństwo: obniża bowiem poziom ubóstwa.

 

Dowiedziono, że osoby mające dostęp do przystępnej cenowo i skutecznej opieki lekarskiej, obniżają poziom ubóstwa w społeczeństwie. Na terenie Szwecji każdy człowiek ma prawo korzystać ze wsparcia lekarzy: mowa tu nie tylko o opiece uogólnionej, ale też psychologicznej (której często potrzebują osoby ubogie).

Kolejne narzędzie do walki z ubóstwem?

System edukacji, który nie uwzględnia takich kwestii, jak płeć czy status społeczno-ekonomiczny.

Dostęp do edukacji – a właściwie jego brak – często uznawany jest za główny współczynnik wpływający na niski status społeczny. Jest tak w krajach dookoła świata – w Szwecji również. System darmowej edukacji dla wszystkich osób niepełnoletnich przyniósłby wiele korzyści – nie tylko ludziom, ale też szwedzkiej ekonomii. Wpłynęłoby to także na poprawę rynku pracy.

Edukacja, opieka zdrowotna i społeczna

to trzy najprostsze narzędzia, za sprawą których spada wskaźnik ubóstwa.

Procent dzieci uczęszczających do szkół zwiększa się konsekwentnie od 2006 roku. Na początku 2018 bezrobocie w Szwecji osiągnęło natomiast najniższy poziom od dziesięciu lat. Szwedzki rząd reprezentowany jest przez rekordową – w skali światowej – liczbę kobiet.

Dość optymistycznie przedstawiają się też rachunki procentowe, jeśli chodzi o stopień ubóstwa. Liczba osób pracujących, a jednocześnie żyjących poniżej określonego standardu jest w Szwecji o 3% niższa od średniej krajów UE. Łagodzenie ubóstwa na terenie Szwecji to efekt prostych, ale efektywnych działań ogniskujących się wokół opieki zdrowotnej, społecznej oraz edukacji.

W kwestii eliminowania ubóstwa Szwecja wykazuje coraz większy potencjał.

 

W walce z ubóstwem Szwecja jest krajem modelowym – niemal wzorem do naśladowania. To kraj progresywny, skupiony na dobrobycie swoich obywateli. Opieka społeczna ma dla rządu szwedzkiego niebagatelne znaczenie, przekłada się bowiem na zdrowe funkcjonowanie populacji.

Szwecja wiadomości

Dania wiadomości

Norwegia wiadomości

Warto przeczytać

Szwecja: surowsze restrykcje covidowe

W czwartek rząd Szwecji zaktualizował ogólnopaństwowe restrykcje dotyczące koronawirusa. Johan Carlson, dyrektor generalny Agencji Zdrowia Publicznego, podkreśla, że choć...

Polsko-szwedzki film zgarnia europejskie nagrody

„Sweat” to polsko-szwedzka koprodukcja, za którą odpowiadają m.in. Svenska Filminstitutet, Polski Instytut Sztuki Filmowej, EC1 Łódź oraz Canal+ Polska....

Szwecja: w 2020 roku mniejszościom etnicznym wypłacono prawie 20 mln koron

Na przestrzeni 2020 roku Agencja ds. Młodzieży i Społeczeństwa Obywatelskiego (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF) wypłaciła miliony koron...

Musisz przeczytać

Szwecja: surowsze restrykcje covidowe

W czwartek rząd Szwecji zaktualizował ogólnopaństwowe restrykcje dotyczące koronawirusa....

Gmina Botkyrka pod Sztokholmem: płonie 100 tys. ton śmieci

W ciągu ostatnich dni mieszkańcy pewnych obszarów Sztokholmu mogli...