Rządy Szwecji, Danii, Szwajcarii, Polski i kilku innych państw zaangażowały się w pomoc dla Ukrainy.

Celem nowej inicjatywy ma być „ochrona bezpieczeństwa i spójności społecznej” na wschodzie kraju.

Inicjatywa ma promować ideę spójności między obywatelami i będzie prowadzona do 2022 roku. Jest częścią programu Administracji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy i Odbudowy.

Więcej na temat projektu można przeczytać na stronie UNDP, pod [danym linkiem].

Konflikt na wschodzie Ukrainy trwa już piąty rok i miał znacząco wpłynąć na ludność cywilną.

Od roku 2014 zginęło ok. 3300 mężczyzn, kobiet i dzieci, a rannych zostało 9 tys. osób. 1,5 miliona ludzi zostało wewnętrznie przesiedlonych, a życie w rejonach objętych wojną stwarza bezpośrednie zagrożenie życia.

By pomóc potrzebującym, należy podejmować działania mające na celu: walkę z ubóstwem i korupcją, tworzenie nowych miejsc pracy, egzekwowanie prawa oraz reformę sądownictwa. Aktywiści społeczni angażują się też w ochronę praw człowieka.

Rządy co najmniej kilku państw wspierają Ukrainę – zwłaszcza regiony Doniecka i Ługańska. Dania przekazała 9.045 mln dolarów (ok. 95,5 mln dkk) na cele społeczne, Szwecja – 3 mln USD (27.7 mln sek), a Szwajcaria – 2 mln (są to kwoty szacunkowe).

Program do spraw pomocy i odbudowy współfinansowany jest przez ONZ, UNDP, organizację ONZ Kobiety oraz FAO – organizację wyspecjalizowaną w sprawach wyżywienia i rolnictwa.

Wspiera go też dziewięć międzynarodowych partnerów: UE, Europejski Bank Inwestycyjny oraz rządy Szwecji, Danii, Norwegii, Polski, Holandii, Szwajcarii i Japonii.