Wzrasta różnica w wynikach w edukacji między dziećmi imigrantów a tymi ze szwedzkich rodzin

Znacząco zwiększyła się różnica w wynikach w edukacji pomiędzy uczniami
urodzonymi w Szwecji a tymi z zagranicy.

Jest to wynikiem zmian
demograficznych zachodzących w ostatnich latach. Raport grupy ekspertów od ekonomii publicznej szwedzkiego ministerstwa finansów obejmuje wyniki
wszystkich uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową w latach 1988-2014.

Wyniki pokazują znaczące różnice w osiągnięciach pomiędzy dziećmi rodzimych Szwedów a imigrantów. Podczas gdy
90 procent dzieci urodzonych w Szwecji zakwalifikowywało się do szkół średnich, wśród dzieci urodzonych zagranicą było to tylko 65 procent.

Różnica ta znacząco wzrosła w 2008 roku, ‘wyjaśnieniem tego są zmiany zachodzące w kierunkach, z których przybywają imigranci oraz wieku przybywających dzieci.’

Uczniowie, którzy przybyli do Szwecji po osiągnięciu już typowego wieku rozpoczęcia edukacji szkolnej, czyli 7 lat oraz ci pochodzący ze środowisk o słabszym zapleczu socjoekonomicznym gorzej radzą sobie w szkole.

Ci, którzy urodzili się w Afryce lub przybyli do Szwecji bez opieki są ‘znacząca bardziej zagrożeni’ słabymi wynikami. Łączy się to z tym, że są oni w starszym wieku i mają mniej czasu na ukończenie szkoły.

W związku z przybyciem do Szwecji rekordowej liczby dzieci w ostatnich latach, średnie wyksztalcenie
jest kluczem do poradzenia sobie na rynku pracy, a obecna sytuacja może być w przyszłości problemem dla prób integracji tych osób ze społeczeństwem, ostrzegają badacze.

„Wraz z coraz większą liczbą uczniów pochodzących z zagranicy wzrasta nacisk na zdolność do integracji ze społeczeństwem. Należy podjąć szerokie działania skierowane do uczniów w szkołach a także do ich rodziców, aby zapobiegać wykluczeniu społecznemu,” napisał jeden z autorów raportu
Hans Grönqvist.

Jednym z kluczowych ustaleń raportu jest to, że sąsiedztwo w jakim mieszkają dzieci ma równie duży wpływ na wyniki w nauce jak socjoekonomiczny status ich rodziców.

Prawie cała różnica znika, jeśli uczniowie pochodzący z zagranicy i rodowici Szwedzi mieszkają razem i
mają podobny poziom materialny.

„W szczególności analizy pokazują, że różnica zmniejsza się, jeśli porównujemy osiągnięcia dzieci imigrantów oraz rodowitych Szwedów uczęszczające do tej samej szkoły.”

„Szerokie działania społeczne zmierzające do polepszenia sytuacji materialno-ekonomicznej imigrantów mogą być drogą do polepszenia osiągnięć szkolnych ich dzieci,” podsumowują badacze.

Strona główna Wiadomości Szwecja Wzrasta różnica w wynikach w edukacji między dziećmi imigrantów a tymi...

Warto przeczytać

Szwedzki rząd mówi, że szczepionka nie spowoduje ustąpienia pandemii

Rząd Szwecji spodziewa się, że pandemia będzie trwać do 2021 roku, nawet jeśli dostępne będą szczepionki, informuje Dagens Nyheter. https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle...

Nowe dane o śmiertelnych strzelaninach w Szwecji

Łącznie 43 osoby zginęły w strzelaninach w 2020 roku to o jedną osobę więcej niż rok wcześniej, ale jak dotąd wciąż mniej niż w...

Perły Szwecji: Uppsala

Siedemdziesiąt kilometrów na północ od stolicy Szwecji leży Uppsala, czwarte pod względem zaludnienia miasto szwedzkie. Miejscowość nazywana bywa „historyczną i kulturową perełką” Szwecji, przez...