Raport: Młodzi mężczyźni w Szwecji dwa razy częściej giną w strzelaninach niż ich koledzy z pozostałych państw Europy

Nowe badania statystyczne pokazują, że młodzi mężczyźni w Szwecji są dwukrotnie bardziej zagrożeni staniem się śmiertelną ofiarą strzelaniny pomiędzy gangami niż ich rówieśnicy z innych europejskich państw. Badania, które zostały opublikowane w tym tygodniu przez Komitet ONZ ds. Walki z Dyskryminacją Rasową porównały sytuację w Szwecji i 12 innych europejskich krajach. Wynika z nich, że … Czytaj dalej Raport: Młodzi mężczyźni w Szwecji dwa razy częściej giną w strzelaninach niż ich koledzy z pozostałych państw Europy