W Szwedzkich miastach podejście do usuwania śniegu zazwyczaj było takie jak w wielu krajach Europejskich.

Najpierw w miastach odśnieżane były główne arterie przelotowe. Następnie pługi odśnieżały największe ulice, zwłaszcza te przy których pracuje dużo ludzi. Na końcu odśnieżane były chodniki i ścieżki rowerowe.

Jednak po przeprowadzonych zmianach zgodnych z programem „budżetu zbilansowanego płciowo” dużo szwedzkich miast, łącznie ze Sztokholmem, zmieniło kolejność działań w przypadku opadów śniegu. Teraz najpierw odśnieżane są chodniki i ścieżki rowerowe, zwłaszcza te w okolicach przystanków i szkół. Następnie odśnieżane są drogi tranzytowe, a dopiero na końcu drogi lokalne.

Szwedzkie Stowarzyszenie Władz Lokalnych i Regionalnych przedstawiło to w anglojęzycznym materiale wideo:

Analiza szwedzkiego sposobu walki ze śniegiem pokazała, że dyskryminował on kobiety, które częściej chodzą pieszo. Natomiast w dzielnicach pracowniczych, gdzie drogi były najpierw odśnieżane, dominują mężczyźni.

Stare priorytety odśnieżania nie tylko były dyskryminujące, ale także niosły ze sobą negatywne konsekwencje dla całego społeczeństwa. W Szwecji trzy razy więcej osób odnosiło obrażenia w czasie poruszania się zaśnieżonymi chodnikami niż podczas jazdy samochodem. Koszty leczenia i rehabilitacji rannych osób znacznie przekraczały koszty odśnieżania.

Dlatego odwrócono hierarchię odśnieżania. Władze lokalne nie poniosły z tytułu tej zmiany żadnych dodatkowych kosztów. A koszty leczenia zauważalnie spadły.

Według doniesień CBC teraz, również kanadyjskie władze są zainteresowane wdrażaniem ‘zrównoważonego płciowo budżetu.’ Ma to być jednym z tematów rozmów na międzynarodowym forum w Davos.