Jak zostać obywatelem Szwecji lub dostać stałe pozwolenie na pobyt

Lubisz Szwecję tak bardzo, że chciałbyś tu zostać na zawsze

a może nawet zostać szwedzkim obywatelem? Ten proces jest dość skomplikowany, dlatego przedstawiamy poniżej wszystko co powinieneś wiedzieć o szwedzkim obywatelstwie oraz stałym pozwoleniu na pobyt.

Jeśli jesteś obywatelem kraju UE i studiujesz albo masz pracę lub inne źródło utrzymania, automatycznie masz prawo do przebywania w Szwecji. Jeśli jednak nie należysz do tej kategorii (lub twój kraj zamierza opuścić UE…) wtedy musisz dostać stałe pozwolenie lub zostać obywatelem Szwecji. Ten proces może się wydawać skomplikowany przedstawiamy, więc kluczowe sprawy, które wyjaśnią ci całą procedurę.

Jeśli jesteś obywatelem UE i chcesz uzyskać pozwolenie na stały pobyt

Obywatel UE, który nie posiada prawa do pobytu na terenie Szwecji (np. nie pracuje, nie studiuje, nie jest w stanie się sam utrzymać) może złożyć wniosek o stałe zezwolenie, jeśli posiada w tym kraju członków rodziny z którymi chce mieszkać.

W takim przypadku, jeśli mieszkałeś z tymi osobami, z którymi teraz chcesz mieszkać w kraju skąd pochodzisz przez co najmniej 2 lata, Szwedzka Agencja ds. Migracji stwierdza, że taka osoba ‘otrzymuje pozwolenie na pobyt stały.’ Otrzymasz je ‘niezwłocznie po tym jak bliskie osoby przeniosą się do Szwecji.’ Występowanie długi czas po tym jak twoi bliscy przenieśli się do Szwecji lub bycie zależnym od siebie nawzajem oznacza, że ‘otrzymanie pozwolenia nie jest możliwe.’

Aplikacje wypełnia się online a wszyscy obywatele UE są zwolnieni z opłaty. Aplikacje możecie znaleźć tutaj. Jeśli stałe pozwolenie nie zostanie przyznane, możliwe jest otrzymanie pozwolenia czasowego na dwa lata.

Należy tutaj wspomnieć, że pozwolenie stałe może zostać cofnięte, jeśli opuścisz Szwecję bez powiadomienia Agencji ds. Migracji. Pozwolenie może być utrzymane przez 2 lata, w czasie których przebywasz za granicą, jeśli wcześniej powiadomiłeś agencję.

Tak jak wcześniej wspomnieliśmy obywatele UE pracujący, studiujący lub mający stałe źródła utrzymania mają prawo przebywać w Szwecji bez otrzymywania zezwolenia. Po pięciu latach pobytu mogą oni także wystąpić o stałe zezwolenie. Może to być na przykład przydatny przepis dla obywateli Wielkiej Brytania po Brexicie.

Certyfikat poświadczający pozwolenie na stały pobyt można otrzymać bez opłat wypełniając formularz “intyg om permanent uppehållsrätt”. Jeśli masz prawo pobytu jako członek rodziny obywatela UE i mieszkałeś w Szwecji z bliskimi przez 5 lat, to prawdopodobnie także masz prawo do otrzymania stałego zezwolenia na pobyt.

Jeśli chcesz otrzymać zezwolenie na pobyt stały a nie jesteś obywatelem UE

Osoby spoza UE, które mieszkały w Szwecji przez co najmniej 5 lat legalnie i w tym czasie utrzymywały siebie i swoją rodzinę same, także mogą wystąpić o pozwolenie na pobyt stały wypełniając formularz “Ansökan om status som varaktigt bosatt” .

Pozwolenia na pobyt stały jest ważne, dopóki taka osoba mieszka w Szwecji i może zostać odebrane po 6 latach przebywania poza krajem.

Jeśli jesteś obywatelem państwo UE i chcesz otrzymać szwedzkie obywatelstwo

Zasady zostania naturalizowanym Szwedem nie są takie skomplikowane na jakie wyglądają. Trzeba jednak zaznaczyć kilka ważnych spraw. Dla obywateli UE możliwe są dwa scenariusze zostania obywatelem Szwecji.

Pierwszy dotyczy osób, które mieszkały przez 5 ostatnich lat w Szwecji mając prawo do pobytu. Taka osoba może wystąpić z wnioskiem o obywatelstwo. Druga możliwość dotyczy osób, które przez ostatnie 2 lata mieszkały wspólnie z obywatelem Szwecji i które przebywają w Szwecji od co najmniej 3 lat. Wtedy także można złożyć wniosek o obywatelstwo.

Test sprawdzający czy spełniasz warunki do otrzymania obywatelstwa znajdziesz tutaj (po szwedzku). Jeśli tak to możesz wypełnić wniosek znajdujący się tutaj. Konieczne jest także wniesienie opłaty 1,500 koron (~670 zł).   

Jeśli chcesz zostać obywatelem i pochodzisz z innego państwa nordyckiego

Dla obywateli Danii, Finlandii, Islandii oraz Norwegii przepisy przewidują po 5 latach mieszkania w Szwecji po prostu potwierdzenie szwedzkiego obywatelstwa, co jest znacznie prostsze i tańsze.

Należy wtedy wypełnić formularz “anmälan om svenskt medborgarskap för medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge” i wysłać go do lokalnej rady administracyjnej wraz z dowodem wpłaty 475 koron (~212 zł). Obywatele tych państw mogą także złożyć formalny wniosek o zostanie obywatele Szwecji już po 2 latach mieszkania w tym kraju.

Jeśli chcesz zostać obywatelem z pochodzisz z poza UE

Obywatele państw nienależących do UE, którzy posiadają stałe zezwolenie i którzy mieszkają w Szwecji od co najmniej 5 lat także mogą złożyć wniosek o obywatelstwo. Osoby spoza UE będące w związku małżeńskim lub zarejestrowanym związku partnerskim ze szwedzkim obywatelem mogą złożyć wniosek po trzech latach trwania związku, jeśli przez ostatnie 2 mieszkali razem w Szwecji. Takie osoby muszą także ‘dobrze dopasować się do szwedzkiego społeczeństwa.’ Migrationsverket weźmie także pod uwagę także inne sprawy takie jak długość trwania małżeństwa, znajomość języka szwedzkiego i możliwość utrzymywania się samemu.

Jeśli jesteś bezpaństwowcem także możesz wystąpić o szwedzkie obywatelstwo, jeśli mieszkałeś tutaj co najmniej 4 lata. Takie sam okres dotyczy uchodźców, którzy otrzymali azyl w Szwecji zgodnie z przepisem właściwej ustawy.

Wyjątki od okresów mieszkania w Szwecji koniecznych do otrzymania obywatelstwa mogą być zastosowane w stosunku do osób ‘współmałżonków szwedzkich obywateli z co najmniej 10-letnim stażem nie mieszkających w kraju swojego pochodzenia.” Według wytycznych Agencji ds. Migracji takie osoby muszą mieć ‘silne związki ze Szwecją,’ na przykład poprzez regularne wizyty w kraju oraz muszą mieć ‘silną potrzebę zostania szwedzkim obywatelem.’

Spełnianie powyższych kryteriów nie gwarantuje jednak otrzymania obywatelstwa. Trzeba także ‘dobrze zachowywać się w Szwecji’ a Agencja zażąda także informacji o ewentualnych długach lub przestępstwach popełnionych w swoim kraju.

Wniosek może zostać odrzucony, jeśli składająca osoba ma niezapłacone mandaty, kary, podatki lub inne opłaty. Długi w stosunku do prywatnych podmiotów także, mogą zostać tutaj uwzględnione nawet w ciągu dwóch lat od ich ostatecznego spłacenia. Jeśli popełniłeś przestępstwo również musi upłynąć odpowiedni czas zanim będziesz mógł się starać o szwedzkie obywatelstwo. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.   

Obywatelstwo dla dzieci

Jeśli posiadasz dzieci, mogą one również zostać uwzględnione w twoim wniosku o przyznanie obywatelstwa, jeśli nie są one w związku małżeńskim, mają mniej niż 18 lat, mieszkają w Szwecji i jesteś ich jednym opiekunem lub drugi z rodziców też wyraził na to zgodę.

Dzieci, które ukończyły 12 rok życia muszą pisemnie wyrazić swoją zgodę na zostanie obywatelem Szwecji.  

Co dalej?

Jeśli uda ci się zostać obywatelem Szwecji będziesz posiadać według określenia używanego przez Agencję ds. Migracji ‘prawa absolutne’. Czyli będziesz mógł mieszkać, pracować, głosować w wyborach do Riksdagu oraz kandydować w wyborach do Riksdagu. Będziesz mógł również wstąpić do szwedzkiej armii lub policji a także staniesz się obywatelem UE, jeśli wcześniej nie byłeś.  Przeczytaj również co powinieneś wiedzieć o szwedzkiej służbie wojskowej posiadając podwójne obywatelstwo.

I ostatnia sprawa: Pamiętaj, że wiele państwo nie zezwala na posiadanie podwójnego obywatelstwa, więc sprawdź jak ta sprawa wygląda w twoim kraju zanim złożysz wniosek o zostanie Szwedem.

Strona główna Szwecja Poradnik w Szwecji Jak zostać obywatelem Szwecji lub dostać stałe pozwolenie na pobyt

Warto przeczytać

Telewizyjne przemówienie premiera Stefana Löfvena do narodu

Oto pełna transkrypcja przemówienia premiera Stefana Löfvena do narodu w sprawie koronawirusa w niedzielny wieczór. (przetłumaczone szybko po emisji, więc przepraszamy za wszelkie błędy) Dziś...

Polska i Węgry pod ostrzałem szwedzkiej krytyki. Wszystko z powodu weta wobec budżetu UE

Unia Europejska wprowadza pomoc finansową dla państw najgorzej dotkniętych przez nieustępującą pandemię koronawirusa. Premierzy Polski i Węgier grożą jednak użyciem weta w sytuacji, gdy...

Fiński prom osiadł na mieliźnie na Bałtyku z 429 pasażerami na pokładzie

Statek należący do Viking Line "Grace", który pływa między fińskim portem w Turku a stolicą Szwecji Sztokholmem uderzył w skały w sobotę o 14:15...