Testy językowe dla przyszłych obywateli Szwecji?

W Szwecji ogłosiło, że już wkrótce cudzoziemcy ubiegający się o szwedzkie obywatelstwo będą musieli dowieść swojej znajomości języka lokalnego. Minister sprawiedliwości i migracji Morgan Johansson poinformował o proponowanych zmianach prawnych w środę rano.

„Język to kwestia kluczowa – zarówno, jeśli chodzi o pracę, jak i funkcjonowanie społeczeństwa. Powinniśmy znaleźć lepszą równowagę między prawami a obowiązkami potencjalnych obywateli Szwecji”, wyjaśnia Johansson.

Osoby ubiegające się o obywatelstwo musiałyby wykazać, że opanowały język szwedzki co najmniej na poziomie A2, czyli podstawowym. Obejmuje to zarówno mowę i pismo. Według klasyfikacji Rady Europy A2 to drugi w kolejności najniższy poziom wiedzy językowej (następny, B1, jest stopniem niższym średniozaawansowanym). Potencjalni nowi obywatele musieliby też opanować umiejętność czytania i słuchania w języku szwedzkim właśnie na poziomie B1.

Przystąpienie do testu językowego byłoby płatne i kosztowałoby od 500 do 2000 koron (około 225–900 złotych).

Osoby ubiegające się o obywatelstwo mogą alternatywnie przedstawić dowód zaliczenia klasy 9. w szwedzkim liceum, kursu w szkole średniej lub nauki w szkole SFI (Svenska För Invandrare).

Testy językowy obejmowałby osoby w wieku od 16 do 66 lat. Wyjątki mogłyby dotyczyć m.in. osób niepełnosprawnych, analfabetów, a w niektórych przypadkach też bezpaństwowców. Inne procedury dotyczyłyby ponadto cudzoziemców z innych krajów nordyckich (m.in. ze względu na podobieństwo języków tego obszaru). Te osoby nie musiałyby składać wniosku o szwedzkie obywatelstwo; byłyby zobowiązane zawiadomić o swoich planach władze regionalne.

Propozycja Johanssona zostanie przesłana do konsultacji z udziałem odpowiednich przedstawicieli władzy. Później musi jeszcze zostać zatwierdzona przez parlament i dopiero wtedy ruszyłyby prace nad ostatecznym kształtem testów językowych.

„Propozycja jest rozsądna, mamy nadzieję, że szybko zostanie wdrożona. Wyzwanie organizacyjne jest jednak duże”, podkreśla Johansson.

Szwecja wiadomości

Dania wiadomości

Norwegia wiadomości

Warto przeczytać

Szwecja: Mężczyzna zastrzelony w restauracji w Märsta

Krótko po godzinie 19:00 w sobotę wieczorem policja otrzymała kilka alarmów dotyczących strzelaniny w Valsta w miejscowości Märsta w...

Szwecja: Mężczyzna zastrzelony w restauracji w Märsta

Krótko po godzinie 19:00 w sobotę wieczorem policja otrzymała kilka alarmów dotyczących strzelaniny w Valsta w miejscowości Märsta w...

Socjaldemokraci znów krytykowani za bezradność wobec koronawirusa

Ostatni sondaż wyborczy wykazał, że Stefan Löfven i prowadzona przez niego Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza znów stracili poparcie obywateli. Może...

Musisz przeczytać

Szwecja: Mężczyzna zastrzelony w restauracji w Märsta

Krótko po godzinie 19:00 w sobotę wieczorem policja otrzymała...