W Szwecji w porównaniu z ilością mieszkańców osiedliło się najwięcej w Europie młodocianych uchodźców. Ich integracja jest wielkim wyzwaniem.