fbpx

Szwecja zaostrza prawo migracyjne

W Szwecji weszły w życie nowe reguły, które zaostrzyły ustawodawstwo migracyjne. Od teraz migranci będą mogli korzystać tylko z pobytu czasowego na terytorium kraju.

Osoby, które otrzymały status uchodźcy, uzyskają zezwolenie na trzyletni pobyt, a osoby ubiegające się o azyl na innej podstawie uzyskają zezwolenie na trzynastomiesięczny pobyt —czytamy na portalu Westi.ru.

Pobyt czasowy będzie można wymienić na pobyt stały w sytuacji, gdy uchodźca znajdzie pracę i zapewni sobie dostateczny poziom dochodów.

Według starych zasad będą rozpatrywane sprawy niepełnoletnich przybyłych do Szwecji bez opieki rodziców, a także sprawy rodzin z niepełnoletnimi dziećmi, które przedstawiły wniosek o azyl przed 24 listopada 2015 roku, czyli przed wniesieniem do szwedzkiego parlamentu projektu nowych reguł. Uchodźcy zakwalifikowani do tych kategorii będą mieli możliwość otrzymania pobytu stałego. Pobyt stały będzie też w dalszym ciągu przyznawany uchodźcom przybyłym do Szwecji w ramach kwot ONZ.Nowe reguły będą obowiązywać przez trzy lata. Utrudnią też tzw. łączenie rodzin: od teraz uchodźca będzie musiał wykazać, że jest w stanie utrzymać siebie i swoją rodzinę.

W życie wchodzą też wymogi dotyczące powierzchni i standardu mieszkania, w którym rodziny uchodźców miałyby razem mieszkać. Osoby, które otrzymały zezwolenie na trzynastomiesięczny pobyt, nie mają odtąd prawa na zapraszanie rodzin.

Zdaniem szwedzkiego ministra do spraw migracji Morgana Johanssona tymczasowe zmiany w ustawodawstwie były konieczne, żeby uniknąć pełnego kryzysu systemu przyjmowania uchodźców. W 2015 roku w Szwecji, która liczy 9,8 mln mieszkańców, osiedliło się 163 tys. migrantów. To najwyższy wskaźnik w Unii Europejskiej w przeliczeniu na jednego mieszkańca.Według prognozy Urzędu Migracyjnego Królestwa Szwecji w tym roku do kraju może przyjechać kolejne 100 tys. uchodźców. Trzeba jednak powiedzieć, że liczba napływających do Szwecji migrantów jest na najniższym od ostatnich pięciu lat poziomie, co można wytłumaczyć wprowadzeniem przez rząd kontroli granicznej w styczniu tego roku.

Strona główna Wiadomości Szwecja Szwecja zaostrza prawo migracyjne

Warto przeczytać

Reforma systemu emerytalnego w Danii?

Duńskie stowarzyszenie ds. funduszy emerytalnych i ubezpieczeń na życie wzywa rząd do opracowania atrakcyjniejszego, bardziej elastycznego modelu pracy w okresie bezpośrednio poprzedzającym...

Sąd uchyla deportację

Szwedzki sąd apelacyjny uchylił nakaz deportacji migranta skazanego za zgwałcenie dziecka ponad 100 razy. Migrant został początkowo skazany za...

12-letnia dziewczyna została zwabiona do szwedzkiego domu dla azylantów

12-letnia dziewczynka zgłosiła, że ​​została zgwałcona w ośrodku dla uchodźców w gminie Österåker. Podobno została tam zwabiona razem z jej przyjaciółką, według...