Szwedzka Agencja Zapobiegania Przestępczości (Brå) poinformowała, że w 2018 roku liczba popełnionych przestępstw – tych cięższych i mniej poważnych – sięgnęła 1,54 mln.

W porównaniu z rokiem wcześniejszym odnotowano 2-procentowy wzrost. Raport wstępny opublikowano w czwartek.

Najwięcej zanotowano oszustw (np. finansowych) oraz przestępstw, które opierały się na łamaniu ustalonych przepisów czy zasad postępowania publicznego.

Wzrost wyniósł tu 25%. Wiele z tych zbrodni to oszustwa popełniane w sieci/drogą cyfrową lub wyłudzenia.

O 1 stopień w skali procentowej wzrosły przestępstwa popełniane wobec innych ludzi – pobicia, ataki na tle seksualnym. Jednocześnie przypadków fizycznego napastowania kobiet zanotowano o 3% więcej w porównaniu z 2017 rokiem, a ataków na dzieci było o 1% więcej. Przypadków, gdy to mężczyźni padają ofiarą przemocy, zanotowano mniej (o 6%).

Szukasz kredytu w Szwecji, zobacz przygotowany przez nas pasaż finansowy.

Gwałtów notowano w skali roku więcej niż w 2017 (wzrost o 8%). Cierpiały na tym głównie osoby niepełnoletnie (wzrost o 13% w porównaniu z raportem sprzed dwunastu miesięcy) i kobiety (skok o 6%). Wśród mężczyzn przypadków gwałtu zanotowano mniej, o 7 procent.

Tylko w przypadku kradzieży można mówić o mniejszej liczbie popełnionych przestępstw. Na ulicach rzadziej dochodziło do kradzieży kieszonkowych, włamania też odbywały się na mniejszą skalę.

W marcu opublikowana zostanie ostateczna wersja raportu. Złożą się na nią tylko te zbrodnie, które zostały zgłoszone na policję i poddano je śledztwu.