W sprawie kobiety prowadzącej dom dla uchodźców w środkowej Szwecji prowadzone jest śledztwo, dwóch afgańskich chłopców twierdzi, że straszyła ich ona deportacją jeśli odmówią spełniani jej żądań seksualnych.