Komitet ONZ ds. Walki z Dyskryminacją Rasową przedstawił raport, w którym zawarto wiele obaw co do poziomu rasizmu w Szwecji.

W raporcie wskazano na ‘rasistowską mowę nienawiści przeciwko Afro-Szwedom, Żydom, Muzułmanom i Romom.’ Problem ten według komitetu jest szczególnie widoczny ‘podczas kampanii wyborczych, zarówno w Internecie jak i we wszystkich mediach.’

„Komitet jest szczególnie zaniepokojony przypadkami podpaleń meczetów oraz ośrodków dla uchodźców.”

Pożary w szwedzkich ośrodkach dla uchodźców zdarzają się dość często od czasu największego nasilenia kryzysy imigracyjnego w 2015 roku. Według policji w ostatnich latach w całej Szwecji doszło do 112 pożarów ośrodków lub miejsc planowanych ośrodków dla uchodźców.

Meczety także są często obiektami podpaleń i aktów wandalizmu. Raport krytykuje Szwecję za ‘brak wystarczających nakładów na zapewnienie bezpieczeństwa meczetom.’

„Komitet jest również zaniepokojony doniesieniami o przestępstwach motywowanych nienawiścią rasową i mowie nienawiści skierowanej przeciwko mniejszości muzułmańskiej, a w szczególności przeciwko kobietom wyznającym tę religię.” Raport stwierdza również, że muzułmanie w Szwecji mają ‘problemy ze zdobyciem zatrudnienia i z zamieszkaniem poza najbardziej zagęszczonymi obszarami, co de facto oznacza segregację.’

W raporcie podkreślono również ‘stereotypowy sposób przedstawiania muzułmanów w mediach a także takie same opisywanie ich przez polityków.’

Niedawna fala pochodów organizowanych przez neo-nazistowską grupę Nordyckiego Ruchu Oporu także przyciągnęła uwagę ONZ.„Komitet wyraża zaniepokojenie obecnością rasistowskich i ekstremistycznych organizacji na uroczystościach państwowych i publicznych demonstracjach.” Dodatkowo skrytykowane zostało szwedzkie państwo za to, że nie traktuje ono działań neo-nazistów tak samo jak terroryzmu.

Raport komitetu został oparty na informacjach ze szwedzkiego oddziału ONZ. Przewodniczący tej organizacji Aleksander Gabelic wiosną powiedział, że przywódcy narodów ‘muszą postępować znacznie ostrzej w stosunku do organizacji rasistowskich i nazistowskich.’

„Rosnące zagrożenie ze strony grup rasistowskich i faszystowskich musi spotkać się z odpowiedzią,” powiedział Gabelic. „To nie jest w porządku, jeśli ludzie boją się przebywać na ulicach i placach naszych miast.”

Cały raport można przeczytać(po angielsku) tutaj.