-Reklama-

Coraz więcej Polaków w poszukiwaniu stałej pracy i godziwych zarobków decyduje się na wyjazd poza granice naszego kraju. Możliwość swobodnego poruszania się siły roboczej po terytorium państw Wspólnoty Europejskiej sprawiła, ze Polacy mają szansę na podjęcie zatrudnienia w dowolnie wybranym kraju. W ostatnim czasie dużym zainteresowaniem cieszy się wyjazd do pracy w rejony państw skandynawskich.

 

Skandynawski rynek pracy

Pod pojęciem Skandynawii kryje się rejon północnej Europy, na którym położona jest Szwecja, Norwegia oraz Dania. O atrakcyjności podjęcia pracy w tych rejonach w dużej mierze decyduje sytuacja panująca na rynku pracy. Charakteryzuje go przede wszystkim społeczno polityczny dialog jaki łączy pracodawców z pracownikami. Ponieważ każde z państw skandynawskich ingeruje w rynek pracy, prowadzone są szeroko pojęte działania, których celem jest zapobieganie bezrobociu poprze zwiększanie zatrudnienia. Polska siła robocza ze względu na olbrzymią rozpiętość kwalifikacji zawodowych oraz wbrew pozorom wysoki poziom wykształcenia stała się bardzo atrakcyjna na skandynawskim rynku pracy, co w efekcie sprzyja znalezieniu dobrze płatnego zatrudnienia.

Legalna praca w państwach skandynawskich

Podjęcie pracy w państwach skandynawskich przez zagranicznych pracowników nie wymaga przejścia skomplikowanej procedury jak na przykład w innych państwach przynależących do Wspólnoty Europejskiej. Nie wymagane jest pozwolenie na pracę oraz stały pobyt i nie ma wymogu zawarcia umowy w formie pisemnej. Wystarczy jedynie ustna umowa, w której pracodawca w zrozumiały sposób przedstawia wszystkie warunki przyszłego zatrudnienia z określeniem zakresu wykonywanych czynności oraz wysokością wynagrodzenia. Tydzień pracy podobnie jak w naszym kraju wynosi czterdzieści godzin i dopuszczalne jest jedynie od ośmiu do dziesięciu godzin nadliczbowych w przeciągu tygodnia. Ponieważ kraje skandynawskie są przyjazne rodzinom z dziećmi, pracownik wychowujący dziecko do lat ośmiu ma prawo do wnioskowania o skrócenie czasu pracy. Każdy zatrudniony legalnie pracownik nabywa prawo do dwudziesto pięciu dniowego urlopu wypoczynkowego. W państwach skandynawskich funkcjonuje bardzo rozbudowana opieka socjalna, obejmująca również obcokrajowców, którzy w razie utraty pracy mogą liczyć na korzystne zasiłki. Każdy pracownik bez względu na swoje obywatelstwo ma prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych.

Kto może liczyć na zatrudnienie u skandynawskich przedsiębiorców

Każda osoba będąca fachowcem w określonej branży może liczyć na znalezienie najlepiej płatnej pracy w obrębie państw europejskich, zgodnej ze swoim wykształceniem. Pracę w państwach skandynawskich bez żadnego problemu znaleźć mogą lekarze, informatycy, pielęgniarki, nauczyciele, inżynierowie oraz fachowcy w zakresie budownictwa, transportu czy komunikacji. Na osoby nie posiadające wysokich kwalifikacji zawodowych oraz studentów poszukujących pracy o charakterze sezonowym czeka zatrudnienie w rolnictwie bądź przy zbiorze runa leśnego.

Dokumenty wymagane w państwach skandynawskich

Dokumentem, który uprawnia do wjazdu obcokrajowca na teren państwa skandynawskiego jest paszport lub dowód osobisty. Po upływie okresu trzech miesięcy na przykład w Szwecji wymagane jest jednak uzyskanie prawa pobytu. W tym celu należy złożyć w Urzędzie Migracyjnym wniosek łącznie z zaświadczenie wystawionym przez pracodawcę o zwarciu umowy zatrudnienia. Procedura jest bezpłatna. Z chwilą uzyskania prawa pobytu obcokrajowiec nabywa również prawo do korzystania ze wszystkich oferowanych przez państwo świadczeń socjalnych.

Artykuł przygotowany przez firmę Eco-Bus oferującą przewozy Polska Dania.