Co oznacza nowe prawo imigracyjne w Danii, bezpośrednio dla migrantów

We wtorek spodziewane było przegłosowanie w Danii przyjęcia nowego, kontrowersyjnego prawa migracyjnego, mającego na celu spowodowanie, aby kraj ten stał się mniej atrakcyjny dla uchodźców i imigrantów.

Wprowadzane prawo zawiera szereg nowych uregulowań, łącznie z możliwością konfiskowania gotówki oraz kosztowności przywożonych przez uchodźców. Podajemy główne punkty nowych przepisów:

– Policja będzie mogła przeszukać bagaż osób przybywających i skonfiskować gotówkę przekraczającą wartość 10,000 koron duńskich (~6,000 zł) oraz przedmioty przedstawiające większą wartość. Wyłączone z tego są obrączki ślubne i inne przedmioty o wartości sentymentalnej.

Wysokość kwoty została podniesiona z 3,000 koron (~1,800 zł), po pojawiających się porównaniach do nazistowskich Niemiec konfiskujących złoto i kosztowności żydowskie w czasie II wojny światowej. Po ostrych negocjacjach parlament zmodyfikował przepis znosząc górną granicę wartości przedmiotów o charakterze sentymentalnym.

Rząd bronił proponowanych przepisów argumentując, że osoby mieszkające całe swoje życie w Danii też mogą być proszone o sprzedaż swoich kosztowności, aby spełnić wymagania potrzebne do otrzymania zasiłku.

Niewiele osób uważa jednak, że odbierana gotówka i dobra pozwolą znacząco zwiększyć ilość pieniędzy w systemie pomocy.

„Mówimy w ten sposób, że jeśli chcesz przyjechać do Europy, trzymaj się z daleka od Danii,” powiedział Martin Henriksen, rzecznik anty-imigracyjnej Duńskiej Partii Ludowej.

Szwajcaria od 1990 roku konfiskuje gotówkę, ale nie przedmioty wartościowe, osobom poszukującym azylu, jeśli posiadają więcej niż 1,000 franków szwajcarskich (~600 zł).

– Uchodźcom będzie przyznawany niższy status niż poprzednie, będzie to oznaczać, że ludzie uciekający przed aktami przemocy masowej, a nie przed indywidualnym zagrożeniem, będą musieli czekać trzy lata, zamiast jednego roku na możliwość z korzystania z prawa do łączenia rodzin. Po złożeniu wniosku, proces jego rozpatrywania może trwać latami.

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku budzi podejrzenia, że Dania może złamać Europejską Konwencję Praw Człowieka, Konwencję ONZ o Prawach Dzieci oraz Konwencję ONZ o uchodźcach.

Amnesty International oświadczyła, że ten ruch może mieć „niszczący wpływ na rodziny i ich rehabilitację po traumatycznych przeżyciach oraz ich zdolność do integracji i zaadaptowania się do życia w nowym kraju.”

– Aby uzyskać pozwolenie na stały pobyt w Danii, podniesione zostaną wymagania znajomości języka, trzeba będzie zaliczyć egzamin Dansk2 zamiast Dansk1 oraz trzeba być zatrudnionym co najmniej przez 2,5 roku w ciągu ostatnich 3 lat, zamiast wcześniej co najmniej 3 lat w ciągu ostatnich 5.

Obcokrajowcy pierwszy raz będą mogli złożyć wniosek o stały pobyt po 6 latach pobytu zamiast dotychczasowych 5. Okres ten będzie mógł być skrócony do 4 lat osobom spełniającym 4 dodatkowe warunki: działających aktywnie w organizacjach pozarządowych lub tych które zdadzą test obywatelski, będą miały stałe zatrudnienie przez co najmniej 4 lata z ostatnich 4,5 roku oraz będą mieć roczne zarobki przekraczające 270,000 koron (~160,000 zł) przez 2 lata poprzedzające złożenie aplikacji lub ukończą kurs językowy Dansk3.

– Pozwolenia na pobyt zostaną skrócone do 2 lat z obecnych 5 dla osób z przyznanym wyższym statusem opieki, czyli uchodźców prześladowanym z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonych grup społecznych.

– Uchodźcy będą musieli ponieść koszty przyjazdu członków rodziny do kraju.

– Przy złożeniu wniosku o pobyt stały wymagane będzie wniesienie opłaty 3,700 koron (~2,200 zł).

– 500 osób, które Dania ma przyjmować zgodnie z wytycznymi ONZ będzie wybierane na podstawie ich ‘potencjału integracyjnego’ zawierającego kryteria językowe, umiejętnościowe, edukacyjne, wiekowe, posiadane doświadczenie w pracy oraz wykazywaną motywację.

Kryteria te zostały pierwszy raz przedstawione w 2005 roku przez prawicowy rząd, ale zostały później odrzucone.

 

Szwecja wiadomości

Dania wiadomości

Norwegia wiadomości

Warto przeczytać

Jak liczyć dni pobytu według nowego prawa dla pracowników najemnych w Szwecji

Jako dni pobytu w Szwecji liczy się tylko dni robocze, a nie dni wolne od pracy, takie jak weekendy,...

Król i królowa Szwecji otrzymali szczepionkę przeciw Covid-19

74-letni król Karol XVI Gustaf i 77-letnia królowa Szwecji Silvia otrzymali pierwszą dawkę szczepionki Covid-19. Król i królowa zostali zaszczepieni...

Jak liczyć dni pobytu według nowego prawa dla pracowników najemnych w Szwecji

Jako dni pobytu w Szwecji liczy się tylko dni robocze, a nie dni wolne od pracy, takie jak weekendy,...

Musisz przeczytać

Rząd Szwecji oskarżony o celowe rozprzestrzenianie koronawirusa w społeczeństwie

Liderzy dwóch opozycyjnych partii, Chrześcijańskich Demokratów oraz Szwedzkich Demokratów,...