W Szwecji pojawiła się propozycja zakazania użycia publicznie dostępnej bazy danych Lexbase, do identyfikowania pochodzenia osób podejrzanych o dokonanie przestępstwa.

Według szwedzkiego rządu dane, które są prezentowane na stronach Lexbase są to tak zwane ‘dane wrażliwe’ i jako takie powinny być dostępne tylko dla prawników, dziennikarzy oraz badaczy. Wcześnie działanie tej strony było chronione przez Szwedzką Deklaracje Praw Wolności, jednak nowe prawo może ograniczyć ilość danych, które będą mogły być tam przedstawiane. Donosi Dagens Industri

W oświadczeniu zamieszczonym na swojej stronie Lexbase napisało: „Prawo do łatwego dostępu do tych publicznych dokumentów poprzez stronę Lexbase, jeśli propozycje zostaną przyjęte, będzie ograniczone do takich osób jak prawnicy, dziennikarze oraz do różnych organizacji.”

Minister sprawiedliwości Morgan Jonhansson powiedział, że działalność dziennikarzy nie zostanie przez to ograniczona, jednak pozostaje otwarte pytanie o to co jest ‘działalnością dziennikarską’.

Przez wiele lat szwedzki rząd celowo nie tworzył statystyk dotyczących pochodzenia etnicznego lub wyznawanej religii osób popełniających przestępstwa, utrudniając tym samym badaczom porównanie liczby przestępstwo popełnianych przez imigrantów w odniesieniu do tego samego wskaźnika w przypadku rodowitych Szwedów.

Niektóre osoby, na przykład policjant Peter Springare twierdziły, że większość poważnych przestępstw jest dokonywana przez imigrantów lub ich potomków. Inni starali się wykorzystać swobodę dostępu do informacji i zbierając dane z poszczególnych przypadków sami zaczęli określać poziom przestępczości wśród imigrantów.

Jeden z takich projektów badała tylko przypadki gwałtów zbiorowych w Szwecji i ustalił po analizie dokumentów sądowych, że w 9 na 10 takich przypadków sprawcami były osoby oczekujące na azyl lub o imigranckim pochodzeniu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.