Policja z Karlskrony prawdopodobnie udzieli zgody lokalnej społeczności islamskiej na publiczne wezwania do modlitwy, jednocześnie policja odmówiła przeprowadzenia konsultacji z lokalnymi mieszkańcami ze względu na zbyt duży wymagany nakład pracy.

Islamski Związek Kulturalny w Karlskronie spodziewa się, że przyszłym tygodniu otrzyma od lokalnej policji decyzję dotyczącą kontynuowania nadawania wezwań do modlitwy.

Prośbą o zgodę, która została przekazana policji po zaopiniowaniu przez komitet ds. środowiska i społeczności lokalnej dotyczy wezwań nadawanych z minaretu meczetu Kungsmarken. Jest to jeden z największych meczetów w Szwecji.

Emitowanie wezwań z tego meczetu zostało rozpoczęte w lutym 2017 roku, jednak szybko okazało się, że nie postarano się wtedy o właściwie zgody i wezwania zostały tymczasowo wyłączone.

Niedawno w podobnej sprawie Związek Islamski z miasta Växjö otrzymał od lokalnej policji zgodę na nadawanie wezwań do modlitwy w każdy piątek wczesnym popołudniem.

Takie rozstrzygnięcie zostało tam nawet pochwalone przez lokalnego biskupa Kościoła Szwedzkiego Fredrika Modeusa, który określił je ‘dobrze przemyślaną decyzją.’

Komentując tę sprawę, Magnus Rothoff, z wydziału kryminalnego policji powiedział: „Nie chcę przewidywać wyniku urzędowego postępowania, ale okoliczności sprawy w Karlskronie są takie same jak te, na podstawie których podjęto decyzję w Växjö.”„To te same przepisy, takie same opinie z gminy i takie same uregulowania lokalne. Dlatego więc nie widzę, jak mogłaby zapaść inna decyzja.”

Władze gminy poprosiły policję, aby przeprowadziła przed wydaniem decyzji konsultacje z lokalnymi mieszkańcami obszaru, gdzie wezwania będą słyszalne. Jednak policja odmówiła, a Rothoff powiedział: „Nie mamy obowiązku prawnego, przeprowadzenia konsultacji. To proces wymagający dużych nakładów pracy i znacznie opóźniłoby to wydanie decyzji.”