Szwedzkie Stowarzyszenie Władz Lokalnych (SKL) opublikowało raport, z którego wynika, że stale rośnie odsetek kobiet zadowolonych z poziomu opieki położniczej i macierzyńskiej (förlossningsvård).

52% kobiet, które dokonały porodu na terenie Szwecji, deklaruje, że opieka położnika była „bardzo zadowalająca”. Jeszcze trzy lata temu ten wskaźnik utrzymywał się na poziomie 47%.

W 2015 roku szwedzki rząd i SKL ogłosiły, że w opiekę położniczą zainwestowane zostaną dodatkowe fundusze. Od tego momentu szwedzkie regiony i gminy otrzymały ponad 3 miliardy koron z ramienia dodatkowych dotacji rządowych. W przeliczeniu to około 1,23 mld PLN.

System ochrony zdrowia jest w Szwecji zdecentralizowany. Oznacza to, że odpowiedzialne za usługi medyczne i opiekę nad pacjentem są regionalne rady – nie samo państwo. Jednocześnie normy i wytyczne dotyczące jakości opieki mogą być ustalane przez rząd.

Ponad dwie trzecie z wypłaconych środków przeznaczonych zostanie na opłacenie nowych pracowników.

Raport SKL ma też swoje negatywne strony. Warto zauważyć, że istnieją gminy, gdzie szpitale i przychodnie zdrowia nie mogły zaspokoić swoich potrzeb kadrowych – nawet przy dofinansowaniu.