Niedawne badanie, przeprowadzone przez Uniwersytet Technologiczny Chalmers, ma sugerować, że instalacje podziemne powodujące topnienie śniegu zmniejszają ryzyko poślizgnięcia się w warunkach zimowych.

W uniwersyteckim badaniu porównano ze sobą statystyki systemowe z dwudziestu największych miast. Wyniki opublikowano na łamach gazety „Göteborgs Posten”.

Okazało się, że w przypadku gruntu ogrzewanego przez specjalne instalacje ryzyko wypadku lub poślizgnięcia jest o 80% mniejsze niż w przypadku gruntowych nieocieplonych.

Urząd transportowy (Trafikverket), złożył wniosek mający na celu dofinansowanie projektu instalacyjnego. Przedstawiciele organizacji chcą, by inwestycje przeznaczone na ogrzewanie ulic uległy stanowczemu zwiększeniu.

Na początku ubiegłego roku uniwersytet technologiczny opublikował artykuł na temat hydraulicznych nawierzchni grzewczych, HHP. Zostały one opracowane przez studenta inżynierii, który realizował swoją pracę doktorską.

System HHP składa się ze specjalnych, wbudowanych w drogę rur i polega na przesyłaniu ciepła wzdłuż jezdni. Istotną rolę w wydajności układu HHP odgrywają właściwości termiczne materiałów drogowych.

Nawierzchnie przygotowane zostały przez Raheba Mirzanamadiego w ramach pracy zatytułowanej „Właściwości termiczne betonów asfaltowych i symulacji numerycznych”.