Wstecz

1. 1.

Przedstawiono wstępne statystyki dotyczące poziomu przestępczości w Szwecji. Wzrosła liczba oszust i napadów, a spadł poziom przestępstwo związanych z narkotykami oraz poziom kradzieży.

Według Szwedzkiej Narodowej Rady Prewencji (Brå) ogólna liczba zgłoszonych w Szwecji przestępstw w roku 2016 wyniosła około 1,5 miliona, co oznacza nieznaczny wzrost (o 6,470) w porównaniu z rokiem 2015.

Rozbijmy te dane na poszczególne kategorie. Liczba przestępstw przeciwko osobom wzrosła o 7% do 275,000.

Jednak eksperci kryminologii ostrzegają, że analizowanie danych o przestępstwach do bardzo trudne zadanie.

„Zgłoszone przestępstwa to bardzo słaby wskaźnik sytuacji. Liczba zgłaszanych przestępstw wydaje się być zależna od toczących się w kraju debat,” powiedział kryminolog ze sztokholmskiego uniwersytetu Jerzy Sarnecki.

„Kryminolodzy patrzą na dane w okresach 10, 20 letnich. Wtedy można dostrzec pewne trendy. Patrząc na dane z dwóch sąsiednich lat nie da się nic powiedzieć o przyczynie zmian,” dodał.

Przykładem ze statystyk Brå wyraźnej różnicy w trendach przy porównywaniu danych rok do roku lub w dłuższym okresie jest liczba zgłoszonych gwałtów, która wzrosła w 2016 roku o 13% (6,560) w porównaniu z rokiem wcześniejszym.

Wstecz