Zaostrzone kontrole graniczne w Europie, układ UE z Turcją oraz tymczasowe szwedzkie prawa imigracyjne powodują, że do tej pory przywidywania Agencji ds. Migracji co do ilości azylantów na 2017 roku sprawdzają się.

Agencja ds. Migracji (Migrationsverket) przywidywała łącznie pojawienie się w Szwecji 34,700 osób poszukujących azylu w 2017 roku, czyli trochę więcej niż 29,000 osób z roku poprzedniego. Jednak agencja przypomina, że nie można jeszcze skreślać alternatywnych przywidywań mówiących nawet o 45,000 osób.

Od wiosny 2016 roku liczba podań o azyl ustabilizowała się na poziomie 1700-2500 miesięcznie, co jest najniższym wynikiem od 2012 roku.

„To głównie dzięki uszczelnieniu europejskich granic, umowie pomiędzy UE i Turcją, kontroli dokumentów na granicach oraz tymczasowym prawom imigracyjnym,” uważa Migrationsverket.
Prognozy na 2018 rok oscylują pomiędzy 25,000 a 65,000 osób.

Migrationsverket nie potrafi powiedzieć jaki wpływ na sytuację mają tymczasowe prawa imigracyjne. Prawa, które obowiązują od lipca 2016 roku i będą stosowane przez 3 lata. Na ich mocy przyznawane są tylko czasowe pozwolenia na pobyt zamiast stałych oraz ograniczona jest procedura łączenia rodzin.

Migrationsverket zamierza przed końcem roku uporać się z rozpatrzeniem 163,000 wniosków z 2015 roku oraz 29,000 z 2016. Cel ten ma zostać osiągnięty chociaż już zmniejszono prognozowaną liczbę rozpatrzonych w tym roku wniosków z 105,000 do 95,000.

„Jest to spowodowane stopniem skomplikowania spraw. Zanotowaliśmy znaczny wzrost ilości skomplikowanych spraw z Syrii, Afganistanu, Iraku i Iranu,” powiedział dyrektor generalny Migrationsverket, Mikael Ribbenvik.

Szwedzkie władze lokalne spodziewają się, że w tym roku zostanie przyznane 82,000 pozwoleń na pobyt.

„To stwarza dużą presję. Mamy sygnały z wielu gmin, że mają problemy z radzeniem sobie z sytuacją,” powiedział Ribbenvik.

Ponieważ Migrationsverket przywiduje przetworzenie mniejszej ilości podań w 2017 roku, liczba orzeczonych deportacji ma spaść do 24,700, co oznacza o 8,000 mniej niż planowano w lutym.

Liczba osób, które dobrowolnie opuszczą Szwecję przewidywana jest na 10,500 w tym roku, czyli 2,300 mniej niż uważano wcześniej.

Około 2,700 nakazów deportacji ma zostać przekazanych policji, wraz z dodatkowymi 8,300 przypadkami, gdzie osoby, których podania o azyl zostały odrzucone ukrywają się.