2Dlaczego warto poślubić partnera/partnerkę właśnie w Szwecji?

Foto.Pixabay

Powodów jest wiele i nie wiążą się one jedynie z urokami szwedzkiej natury.

Istotny dla szwedzkiego prawa jest przepis o „sambolagen”. Jest to ustawa dotycząca kohabitacji, wspólnoty własnej w związku dwóch osób oraz opieki nad dziećmi.

Istnieje też tak zwany „kodeks małżeński”, który daje partnerom dodatkowe zabezpieczenie w wypadku śmierci jednej ze stron (lub, po prostu, zakończenia związku). Przykład: gdy związek się rozpadnie, dobytek obu partnerów jest dzielony równo. Tyczy się to m.in. samochodów czy nieruchomości (jak domki letniskowe).

Kiedy małżeństwo decyduje się na rozwód, nie ma obaw jeśli chodzi o opiekę nad dzieckiem. Opiekunami zostają zarówno mąż, jak i żona. W przypadku związków objętych przepisami „sambolagen” opieka automatycznie zostaje przyznana rodzicielce – matce. Ojciec też ma do niej prawo, ale musi najpierw potwierdzić swoje rodzicielstwo prawnie, a potem ubiegać się o opiekę wspólną.

Małżeństwo nie ma jednak żadnego związku z przyznaniem obywatelstwa. Jeśli dana osoba – która poślubiła rodowitego Szweda/rodowitą Szwedkę – decyduje się na przeprowadzkę do tego kraju, nie otrzyma automatycznie obywatelstwa szwedzkiego. Akt małżeństwa nie jest kryterium uprawniającym do otrzymania wizy partnerskiej. Kluczową kwestią dla urzędników jest to, czy para mieszkała wcześniej razem oraz jaki jest jej wspólny dochód.

💐👇🏼