Rodzice dzieci w Szwedzkim mieście Vadstena powinni zostać zmuszeni do zapłaty grzywny, jeśli ich dzieci nie zjawią się w szkole.

Nauka w Szwecji jest obowiązkowa co oznacza, że ​​dzieci muszą uczęszczać do szkoły i uczestniczyć w zajęciach organizowanych w szkole.

Jeśli uczeń nie ma uzasadnionej przyczyny nieobecności ma zostać wprowadzony plan działania,który ma wyjaśnić powód nieobecności dziecka w szkole.

Politycy w Vadstenie chcą pójść o krok dalej.

Propozycja: rodzice będą płacić karę za nieobecność dzieci w szkole.

Gmina chce aby rodzice których dzieci nie uczęszczają do szkoły bez podania powodów nieobecności, zapłacili 5000 koron (~2030 zł) grzywny za jednego ucznia.

Sąd administracyjny musi podjąć decyzję, czy propozycja gminy o karaniu za nieobecność dziecka w szkole jest uzasadniona.