Szwedzki region Blekinge opublikował raport pokazujący efekty masowej imigracji, która zwiększyła problemy z narkotykami oraz nadszarpnęła lokalne finanse.

Raport rady administracyjnej regionu pokazał, że Blekinge leżące na południowo-wschodnim wybrzeżu Szwecji, ma kłopoty w wielu obszarach wywołane nagłym, masowym przypływem imigrantów w czasie największego kryzysu w 2015 roku.

Lena Ekroth, przedstawicielka rady ds. integracji wymieniła trzy obszary, na które imigracja miała największy wpływ. Są to mieszkalnictwo, lokalny system edukacji oraz publiczny system opieki zdrowotnej.

„Musimy zapewnić dach nad głową wszystkim, którzy tutaj przybyli. Następnie mamy szkoły, w których mamy problem ze znalezieniem wystarczającej liczby nauczycieli i pomieszczeń. Potem jest sprawa służby zdrowia, gdzie zanotowaliśmy duży wzrost korzystania zwłaszcza a usług dentystycznych.”

Rada regionu Blekinge wysłała także formularze z pytaniami do wielu gmin. Z zebranych odpowiedzi wynika, że skargi na zbyt duże obciążenie służb socjalnych są powszechne. Dane otrzymane od gmin pokazały także duży wzrost liczby spraw związanych z narkotykami, zwłaszcza wśród nieletnich uchodźców, którzy przybyli sami do Szwecji.„Zdrowie psychiczne dzieci bez opiekunów uległo pogorszeniu, z raportów wynika też, że w tej grupie istnieje poważny problem narkotykowy. To są sprawy, którymi musimy się przyjrzeć, czy tak rzeczywiście jest,” powiedziała Ekroth.

Jednocześnie część ekspertów alarmowała już, że masowa imigracja zmusi wiele gmin do zwiększenia poziomu lokalnych podatków. Eksperci proponowali także rządowi podniesienie wieku emerytalnego w celu pokrycia zwiększonych wydatków społecznych.

Kolejnym problemem jaki staje przed szwedzkim rządem jest wysoki poziom bezrobocia wśród Szwedów o imigranckim pochodzeniu. Zeszłoroczny raport podał, że stopa bezrobocia dla rodzimych Szwedów wynosi 3,9 procenta a dla osób z pochodzeniem imigranckim 21,8 procenta.   

PS. Pragnę przypomnieć, że kopiowanie tekstu artykułu jest zabronione więcej info na ten temat. Dotyczy się to również osoby z serwisu „ndie” która nie potrafi uszanować cudzej pracy. 

Szukasz kredytu w Szwecji, zobacz przygotowany przez nas pasaż finansowy.