W ubiegłym roku norweskie obywatelstwo przyznano w sumie 10 300 cudzoziemcom. W roku 2017 dokument potwierdzający obywatelstwo uzyskało więcej imigrantów – naliczono ich wtedy 21 600.

Cudzoziemcy, którzy przybyli do Norwegii i w 2018 r. uzyskali wreszcie tamtejsze obywatelstwo, w 72% pochodzą z krajów azjatyckich i afrykańskich, a tylko w 17% – z krajów europejskich. Takie dane przekazał mediom Norweski Urząd Statystyczny.

W ciągu ostatniej dekady obywatelami Norwegii stało się 136 600 osób. Rok 2018 był pod względem uwierzytelniania dokumentów obywatelskich rekordowo „ospały”.

Wśród nowych obywateli kraju największą grupę tworzą Somalowie (1900 zanotowanych osób), później zaś plasują się Erytrejczycy (1100 osób) i Irakijczycy (600).

W 2017 roku 56% nowych obywateli stanowiły kobiety, a w roku ubiegłym ten wskaźnik spadł do 51%. Dwudziestoletnie dane statystyczne pozwalają oszacować, że kobiety otrzymują norweskie obywatelstwo częściej niż mężczyźni.

Wśród Brazylijczyków, Ukraińców i Tajlandczyków – którzy uzyskali obywatelstwo norweskie – kobiet było trzykrotnie więcej niż osobników płci męskiej. Inaczej sprawa wyglądała wśród przybyłych z Afganistanu i Sudanu: tutaj dominowali mężczyźni.

Jedna trzecia osób, którym przyznano obywatelstwo norweskie, nie ukończyła jeszcze 18. roku życia. Wśród osób niepełnoletnich najwięcej zanotowano Somalów (47%) i Pakistańczyków (18%).

W ubiegłym roku obywatelami Norwegii zostali imigranci z około stu państw świata. Dziewięć na dziesięć osób, które ubiegały się o obywatelstwo norweskie, uzyskało finalnie wymarzone dokumenty. O uzyskanie obywatelstwa mogą starać się te osoby, które mieszkają w Norwegii legalnie i na stałe, od minimum siedmiu lat.

14,5 tys. ludzi otrzymało czasowe pozwolenie na pobyt w Norwegii. W tej grupie dominują Syryjczycy – z liczbą 3000 zatwierdzonych wniosków. Dalej na liście plasują się Erytrejczycy (2400 zaakceptowanych wniosków o pobyt), Somalowie (1400), Filipińczycy (800) oraz Afgańczycy (ok. 800).

Tymczasowe pozwolenia na pobyt przyznawane są tylko tym imigrantom, którzy przebywają w Norwegii zgodnie z prawem i mieszkają tu co najmniej od trzech lat. Osoby, które nie mają stałego zatrudnienia, nie są w stanie się utrzymywać i były w przeszłości karane, zostają zdekwalifikowane.

Jak wielu ludzi zostało w ubiegłym roku obywatelami Szwecji?