Setki młodych kobiet zgłosiło poważne powikłania po szczepieniu przeciwko rakowi szyjki macicy.
Młode i aktywne kobiety nagle nie mają na nic siły i skarżą się na bóle głowy i zawroty głowy uniemożliwiające normalne funkcjonowanie.

Przez wiele lat setki młodych kobiet i ich rodzice walczyli o to, by duńska służba zdrowia potraktowała poważnie objawy, które mogą być spowodowane powikłaniami po szczepieniu przeciwko rakowi szyjki macicy. Po 8 latach krytyki związek Danske Regioner (pl. Duńskie Regiony) jest gotowy na podjęcie niezbędnych działań.

Oznacza to, iż najpóźniej pierwszego czerwca każdy region będzie dysponował jednym oddziałem szpitalnym, który będzie zajmował się pacjentkami z niejasnymi objawami, które mogą być wynikiem powikłań po tak zwanej szczepionce przeciw wirusowi HPV.

­ – Nie można ich pozostawić na pastwę losu

Przewodniczący Komisji Zdrowia organizacji Duńskie Regiony, Ulla Astman, uważa, iż nowa, wspólna inicjatywa na szczeblu regionalnym umożliwi lepsze zebranie informacji o tej grupie pacjentów.

– Od teraz zajmiemy się tymi kobietami w lepszy sposób. Sytuacja, w której należy przejść przez 20 oddziałów, by na końcu zostać pozostawionym na pastwę losu jest niedopuszczalna. Stworzona zostanie sieć współpracy między krajowymi oddziałami, tak iż będą one były wymieniać się doświadczeniami i wiedzą z dziedziny, w której nie dysponujemy zbyt dużą ilością informacji.

Sundhedsstyrelsen (pl. Krajowy Urząd ds. Zdrowia) w ciągu 6 lat otrzymał 283 zgłoszeń przypadków poważnych powikłań wśród grupy 500 tys. kobiet zaszczepionych przeciwko wirusowi hpv. Związek między szczepionką i powikłaniami nie został jednak do tej pory udowodniony.