Analizy zlecone przez szwedzki rząd sugerują, że powinna zostać przywrócona obowiązkowa służba wojskowa.

Raport sugeruje, że młodzi mężczyźni i młode kobiety powinni od 1 lipca 2017 wypełniać kwestionariusz służący do przyszłego wcielania do armii. Osoby wybrane do służby rozpoczęłyby ją od stycznia 2018 roku. Pierwszą grupę stanowiłyby osoby urodzone w roku 1999 i 2000.

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami co roku powoływanych do służby byłoby kilka tysięcy osób i byłoby to uzależnione od ilości dostępnych w danym roku rekrutów. Miałoby to pomóc w utrzymania mającej braki kadrowe szwedzkiej armii.

„W obecnym systemie za mało osób trafia do armii,” komentuje Annika Nordgren Christensen, kierująca przeprowadzanymi analizami.

Pobór kobiet do norweskiej armii

Szwecja formalnie w 2009 roku, po 109 latach, zrezygnowała z przymusowego poboru przechodząc na system całkowicie zawodowy. Jednak braki kadrowe spowodowały zamówienie przez rząd analiz dotyczących przywrócenia pewnych form poboru.

W konkluzji analiz czytamy, że pogarszająca się sytuacja bezpieczeństwa oraz słabe przygotowanie Szwecji do obrony oznaczają iż nowy model poboru powinien zostać wprowadzony jak najszybciej.

Według raportu szwedzka armia potrzebuje 4000 nowo wyszkolonych żołnierzy w 2018 roku i tyle samo w roku kolejnym. W 2021 liczba potrzebnych nowych żołnierzy wzrośnie do 6000, w latach 2022-25 ma to być 8000.

Obecnie wszystkie osoby w wieku 18 lat w Szwecji wypełniają ankietę na stronie Szwedzkiej Agencji Rekrutacji Obronnej oceniającą ich stan zdrowia i kondycję fizyczną. Informacje te mają zostać wykorzystane przy wznowieniu poboru.

Nowe propozycje zostaną teraz skierowane na czteromiesięczne konsultacje w czasie których sądy, agencje państwowe, samorządy oraz organizacje pozarządowe będą mogły zgłaszać swoje uwagi.

Minister obrony Peter Hultqvist powiedział, że ma nadzieję na znalezienie rozwiązania pozwalającego zapewnić odpowiednią liczbę żołnierzy, których obecnie ubywa i brakuje.

„Mam nadzieję, że będziemy w stanie znaleźć stabilny i trwały sposób na dopływ kadr. Ma również nadzieje na szerokie poparcie naszych pomysłów, nawet jeśli rząd ma już gotowy program przywrócenia poboru,” powiedział socjaldemokratyczny minister.