Grupa mieszkańców Norwegii mówiąca, że nie wierzy w Boga jest większa od grupy wierzącej. Duża jest także liczba osób wątpiących.

Nowe badania społeczno-kulturowe w Norwegii wykonane przez Norsk Monitor pokazują najwyższy w historii odsetek osób niewierzących w Boga, donosi Vårt Land.

Na pytanie ‘Czy wierzysz w Boga?’ 39 procent Norwegów odpowiedziało Nie, a 37 procent Tak. Kolejne 23 procent respondentów odpowiedziało, że nie wie.

Ankiety zostały rozesłane pocztą do 4,000 Norwegów. Wynika z nich, że liczba niewierzących przewyższyła liczbę wierzących. Dwa lata temu, liczby te były równe. Gdy takie samo pytanie zadano w 1985 roku, całe 50 procent osób powiedziało, że wierzy, a tylko 20 odpowiedziało, że nie.

Jan-Paul Brekke z norweskiego instytutu Ipsos prowadzącego badania powiedział, że w pytaniu nie definiowano o jakiego Boga chodzi.

„Mógł to być Bóg chrześcijański, czyjś prywatny lub pochodzący z dowolnej innej wiary. Od początku prowadzenia przez nas badań, czyli od 30 lat, odsetek niezdecydowanych pozostaje na stałym poziomie.”

Brekke dodał: „W badaniu wzięło udział tylko kilku imigrantów, większość ankietowanych to osoby z Zachodniej tradycji religijnej. Ankiety otrzymało tylko kilku muzułmanów.”

Z badania wynika też, że częściej w Boga wierzą kobiety oraz, że ilość wierzących jest większa wśród osób starszych.

Najniższą ilość wierzących ma rejon Oslo, 29 procent, a najwyższą Vest-Agder z 44 procentami.